Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng

Mã tài liệu: 247497 Số trang: 77 Định dạng: rar

Mô tả

Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong các hoạt động đầu tư hiện nay. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều các hoạt động đầu tư thiết thực nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng được thành lập, đã nỗ lực phấn đấu không ngừng hoàn thiện mình nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tư vấn thiết kế có chất lượng ngày càng cao. Và một trong những lĩnh vực tư vấn hàng đầu là tư vấn lập dự án. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành và tiến hành lập nhiều dự án cho các chủ đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương. Các dự án lập ra đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư, em rất vinh dự khi có cơ hội thực tập tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng. Trong thời gian thực tập tại Phòng dự án, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại phòng cùng việc tiếp cận số liệu em đã học hỏi kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về công tác lập dự án. Có thể nói bên cạnh những thành tích mà Trung tâm đã đạt được nhưng bên cạnh đó thì còn một số mặt còn hạn chế cần khắc phục. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác lập dự án, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng”.

Kết cấu của đề tài:

Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng

Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng.

Do hạn chế về thời gian và trình độ nên đề tài của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện. Qua đây em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị tại Trung tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này

Xem thêm

Mã tài liệu 247497

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây