Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm Cho ví dụ

Mã tài liệu: 256231 Số trang: 3 Định dạng: doc

Mô tả

Tiêu chí: Định nghĩa

Vi phạm hành chính

Khoản 2 điều 1 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008. Theo đó VPHC là hành vi cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và phải bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Tội phạm

Theo điều 8 BLHS 1999 quy định:” Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý .

Xem thêm

Mã tài liệu 256231

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây