Chiến dịch cạnh tranh kinh doanh

Tác giả đang cập nhật

0 Học viên

Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ học được gì

Chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh

- Khoá học gồm có 31 bài giảng.

- Hướng dẫn phân tích các nội dung cơ bản của Chiến lược cạnh tranh

- Phương pháp chiến thắng trong cạnh tranh

- Các tình huống thực tế các Tập đoàn toàn cầu và Việt Nam

Lợi ích từ khóa học

 • Nắm vững hệ thống công cụ cạnh tranh.
 • Giúp các Tập đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), doanh nghiệp khởi nghiệp xây dựng và củng cố lợi thế cạnh tranh của mình.
 • Phù hợp với
 • Các CEO, ban Tổng giám đốc, HĐQT các doanh nghiệp
 • Cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp
 • Nhà sáng lập, thành viên các doanh nghiệp khởi nghiệp
 
 

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu chung về khóa học
 • Phần 2: Tổng quan về cạnh tranh và Phân tích cạnh tranh
  Bài 1: Định nghĩa cạnh tranh

  Bài 2: Chọn lựa ra nhập ngành: Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh

  Bài 3: Lực lượng 1: Cạnh tranh trong ngành hiện tại

  Bài 4: Lực lượng 2: Sức mạnh của nhà cung cấp

  Bài 5: Lực lượng 3: Quyền lực của người mua

  Bài 6: Lực lượng 4: Đe dọa của sản phẩm thay thế

  Bài 7: Lực lượng 5: Đe dọa của đối thủ mới ra nhập ngành

  Bài 8: Kết quả phân tích 1: Cơ hội ra nhập ngành và Triển vọng phát triển trong ngành

  Bài 9: Kết quả phân tích 2: Các mối đe dọa trong ngành

  Bài 10: Phân tích đối thủ cạnh tranh: Điểm mạnh - Điểm yếu

  Bài 11: Chiến lược cạnh tranh 1: Chi phí Thấp

  Bài 12: Chiến lược cạnh tranh 2: Khác biệt hóa sản phẩm

  Bài 13: Chiến lược cạnh tranh 3: Tập trung hóa và Đại dương Xanh

  Bài 14: Chiến lược Thâu tóm, hợp nhất hay Liên minh, liên kết

  Bài 15: Chọn lựa hành động Chiến lược: Tấn công hay Phòng Thủ
 •  Phần 3: Vũ khí chiến thắng trong cạnh tranh
  Bài 1: Nguyên lý: Cạnh tranh bằng Nguồn lực có GIÁ TRỊ, HIẾM, KHÓ BẮT TRƯỚC, KHÔNG THỂ THAY THẾ

  Bài 2: Vũ khí cạnh tranh 1: Nguồn nhân lực

  Bài 3: Vũ khí cạnh tranh 2: Nguồn lực tài chính

  Bài 4: Vũ khí cạnh tranh 3: Năng lực công nghệ, Sáng tạo, R&D, năng lực sản xuất năng lực sản xuất

  Bài 5: Vũ khí cạnh tranh 4: Chất lượng sản phẩm

  Bài 6: Vũ khí cạnh tranh 5: Năng lực Bán hàng và Chăm sóc khách hàng

  Bài 7: Vũ khí cạnh tranh 6: Năng lực Marketing, PR, định vị thương hiệu sản phẩm

  Bài 8: Vũ khí cạnh tranh 7: Năng lực Quản trị, điều hành, giám sát; Năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược

  Bài 9: Vũ khí cạnh tranh 8: Năng lực xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
   
   
 •  Phần 4: Các tình huống cạnh tranh thực tế
  Bài 1: Công cụ cạnh tranh của các Doanh nghiệp Toàn cầu

  Bài 2: Công cụ cạnh tranh của các Doanh nghiệp Nội địa

  Bài 3: Sức mạnh cạnh tranh của mô hình kinh doanh gia đình, cá nhân

  Bài 4: Sức sống của doanh nghiệp khởi nghiệp

  Bài 5: Một số loại mưu hèn kế bẩn của đối thủ mà bạn nên chuẩn bị tinh thần và cách xử trí

  Bài 6: Tổng kết toàn khóa học
   

Thông tin giảng viên

Quản lý kinh doanh cao cấp, chuyên gia kinh tế.
Giám đốc tư vấn doanh nghiệp – Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).
Giám đốc khu vực miền Bắc, Rainbow Financials.
Trưởng đại diện ngân hàng Phongsavanh.
Phụ trách Kế hoạch kinh doanh Tập đoàn T&T.
Xem thêm

Nội dung khóa học

Số bài: 30 bài Thời lượng: 2 giờ 26 phút
Bài 1: Định nghĩa cạnh tranh
00:05:14

Bài 2: Chọn lựa ra nhập ngành: Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh
00:02:36

Bài 3: Lực lượng 1: Cạnh tranh trong ngành hiện tại
00:03:38

Bài 4: Lực lượng 2: Sức mạnh của nhà cung cấp
00:08:38

Bài 5: Lực lượng 3: Quyền lực của người mua
00:08:50

Bài 6: Lực lượng 4: Đe dọa của sản phẩm thay thế
00:04:38

Bài 7: Lực lượng 5: Đe dọa của đối thủ mới ra nhập ngành
00:04:38

Bài 8: Kết quả phân tích 1: Cơ hội ra nhập ngành và triển vọng phát triển trong ngành
00:04:50

Bài 9: Kết quả phân tích 2: Các mối đe dọa trong ngành
00:06:00

Bài 10: Phân tích đối thủ cạnh tranh: Điểm mạnh - Điểm yếu
00:09:00

Bài 11: Chiến lược cạnh tranh 1: Chi phí Thấp
00:07:33

Bài 12: Chiến lược cạnh tranh 2: Khác biệt hóa sản phẩm
00:06:00

Bài 13: Chiến lược cạnh tranh 3: Tập trung hóa và Đại dương Xanh
00:06:08

Bài 14: Chiến lược Thâu tóm, hợp nhất hay Liên minh, liên kết
00:05:21

Bài 15: Chọn lựa hành động Chiến lược: Tấn công hay Phòng Thủ
00:04:57

Bài 16: Nguyên lý: Cạnh tranh bằng Nguồn lực có GIÁ TRỊ, HIẾM, KHÓ BẮT TRƯỚC, KHÔNG THỂ THAY THẾ
00:03:00

Bài 17: Vũ khí cạnh tranh 1: Nguồn nhân lực
00:05:02

Bài 18: Vũ khí cạnh tranh 2: Nguồn lực tài chính
00:03:48

Bài 19: Vũ khí cạnh tranh 3: Năng lực công nghệ, Sáng tạo, R&D, năng lực sản xuất
00:04:08

Bài 20: Vũ khí cạnh tranh 4: Chất lượng sản phẩm
00:05:43

Bài 21: Vũ khí cạnh tranh 5: Năng lực Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
00:03:38

Bài 22: Vũ khí cạnh tranh 6: Năng lực Marketing, PR, định vị thương hiệu sản phẩm
00:04:03

Bài 23: Vũ khí cạnh tranh 7: Năng lực Quản trị, điều hành, giám sát; Năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược
00:03:53

Bài 24: Vũ khí cạnh tranh 8: Năng lực xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
00:03:16

Bài 25: Công cụ cạnh tranh của các Doanh nghiệp Toàn cầu
00:02:02

Bài 26: Công cụ cạnh tranh của các Doanh nghiệp Nội địa
00:02:55

Bài 27: Sức mạnh cạnh tranh của mô hình kinh doanh gia đình, cá nhân
00:03:50

Bài 28: Sức sống của doanh nghiệp khởi nghiệp
00:03:19

Bài 29: Một số loại mưu hèn kế bẩn của đối thủ mà bạn nên chuẩn bị tinh thần và cách xử trí
00:02:31

Bài 30: Tổng kết toàn khóa học
00:02:08

Thông tin giảng viên, diễn giả

Thông tin tác giả đang cập nhật

Mã khóa học 4000032

Danh mục khóa học

Danh sách sản phẩm xem gần đây