Đáp án môn học : Vấn đề cơ bản của triết học là gì?Tại sao nói vấn đề cơ bản của triết học

Mã tài liệu: 48327 Số trang: 29 Định dạng: docx

Mô tả

: Theo nguyên chữ hán thì "triết" có nghĩa là trí bao hàm sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc của con người về thế giới và đạo lý. Còn theo tiếng Hy lạp cổ đại thì "triết" có nghĩa là yêu mến sự thông thái vì lúc đó triết học là một lĩnh vực trí thức duy nhất bao quát mọi hiểu biết khác nhau của con người về thế giới chung quanh và về bản thân mình. Nhưng khái niệm triết học dù ở phương Đông hay phương Tây, dù có biến đổi như thế nào trong lịch sử thì cũng gồm 2 yếu tố là nhận thức và nhận định.

Ngày nay triết học theo như Mác định nghĩa là "hệ thống những quan niệm chung nhất của con người về thế giới và về vai trò của con người trong thế giới đó". Từ đó ta thấy các đặc trưng của triết học theo quan điểm của Mác.

Xem thêm

Mã tài liệu 48327

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây