Bản chất ưu nhược điểm của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Bản chất ưu nhược điểm của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

[FONT=Times New Roman]A. ĐẶT VẤN ĐỀ: Tranh chấp thương mại là một hiện tượng khá phổ biến xảy ra trong nền kinh tế, nó làm chậm quá trình lưu thông hàng hóa, quá trình thanh toán,vv…tác động xấu đến sự phát triển của nền kinh tế chính vì vậy vấn đề

Phân tích vị trí vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phân tích vị trí vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hệ thống chính trị là một cơ cấu bao gồm nhà nước, các đảng phái, các đoàn thể, tổ chức xã hội, chính trị, tồn tại và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, được chế định theo tư tưởng của giai cấp cầm quyền, nhằm tác động vào các quá trình kinh tế –

Phân tích khái niệm và cơ cấu của quy phạm pháp luật

Phân tích khái niệm và cơ cấu của quy phạm pháp luật

[*] Khái niệm quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành, thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của nhà nước và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động để điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản

Tình huống bài tập học kỳ Luật Tố tụng Hành chính

Tình huống bài tập học kỳ Luật Tố tụng Hành chính

ĐỀ SỐ 1 Ngày 12/3/2010, Nguyễn Văn A cư trú tại huyện X làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y đề nghị xem xét lại mức tiền phạt và quyết định tạm giữ 30 ngày đối với ô tô của A mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y đã áp dụng đối với

Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

Thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VIỆT NAM

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của TCTD ( bên bảo lãnh) với bên có quyền ( bên thụ hưởng bảo lãnh ) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng ( bên được bảo lãnh ). Khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng

Hoạt động kinh doanh của khách sạn Daewoo

Hoạt động kinh doanh của khách sạn Daewoo

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển đi lên của đất nước , ngành du lịch Việt Nam cũng có những bước khởi đầu đáng kể đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Khi thị trường được mở rộng giao lưu với các nước khác thì không ngừng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng

Trong mỗi chúng ta ai sinh ra và lớn lên đều mong muốn cho mình có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta không ngừng cố gắng rèn luyện và học tập. Hiện nay với việc đổi mới của nền kinh tế thị trường thì

Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương thực tập

Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương thực tập

Ly hôn vừa là vấn đề mang tính gia đình vừa là vấn đề mang tính xã hội sâu sắc. Nó là mặt đối lập của việc kết hôn. Nếu kết hôn là việc hình thành quan hệ hôn nhân giữa 2 người khác giới tính thì ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ đó về mặt pháp

Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước

- Căn cứ vào tính chất kinh tế Chi thường xuyên bao gồm 4 nhóm cụ thể như sau: - Nhóm các khoản chi thanh toán cho cá nhân gồm: tiền lương; phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Toà án nơi thực tập

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Toà án nơi thực tập

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nó không chỉ đáp ứng được phân lớn nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế mà