Lịch sử mĩ thuật Thế Giới Hội hoạ Thời kì Phục Hưng

Mã tài liệu: 129702 Số trang: 10 Định dạng: docx

Mô tả

Mĩ thuật là một loại hình nghệ thuật xuất hiện đầu tiên trên thế giới. Mĩ thuật xuất hiện ngay từ khi con người có mặt trên trái đất. Nó ra đời từ thời sơ khai, con người trong thời nguyên thuỷ, vẫn còn ăn hang, ở lỗ, săn bắn và hái lượm. Lịch sử Mĩ thuật cùng với lịch sử thế giới trải qua các thời kì phát triển và các giai đoạn lắng đọng hay tàn lụi.

• Mĩ thuật thời Nguyên Thuỷ

• Mĩ thuật thời Ai Cập Cổ Đại

• Mĩ thuật thời Hi Lạp Cổ Đại

• Mĩ thuật thời La M• Cổ Đại

• Mĩ thuật thời Trung Đại

• Mĩ thuật thời Phục Hưng

• Mĩ thuật thời Cận Đại

• Mĩ thuật thời Hiện Đại

Trong các giai đoạn đó, giai đoạn mĩ thuật thời Phục Hưng là giai đoạn có sự kế thừa, phát triển và mĩ thuật Phục Hưng I-ta-li- a đó sản sinh ra nhiều hoạ sĩ nổi tiếng cú những cống hiến to lớn cho nền mĩ thuật thế giới, trong đú cú ba hoạ sĩ tiờu biểu như Lờ-ụ-na đờ Vanhxi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en, có nhiều tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới và là giai đoạn Mĩ thuật được đánh giá hưng thịnh nhất trong các thời kì. Mĩ thuật giai đoạn này phải kể đến những tìm tòi mới lạ, đem đến một luồng khí mới, chào lưu mới cho các hoạ sĩ trên thế giới và nhất là các hoạ sĩ ở ý về các lĩnh vực như: Hội Hoạ, Điêu Khắc, Kiến Trúc...

Xem thêm

Mã tài liệu 129702

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây