Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

Mã tài liệu: 117185 Số trang: 5 Định dạng: docx

Mô tả

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động chấp hành - điều hành của nhà nước. Đó là một hình thức hoạt động của Nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội và hành chính - chính trị của nước nhà.

Kết cấu đề tài:

Thứ nhất, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang quyền lực nhà nước

Thứ hai, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động được tiến hành bởi những chủ thể có quyền năng hành pháp

Thứ ba, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tính thống nhất, được tổ chức chặt chẽ

Thứ tư, hoạt động quản lý hành chính nhà nước có tính chấp hành và điều hành

Xem thêm

Mã tài liệu 117185

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây