Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Giang Sơn

Mã tài liệu: 49196 Số trang: 61 Định dạng: docx

Mô tả

Thông qua hợp tác quốc tế, du lịch Việt Nam đã học tập được những kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch quý báu từ các nước thành viên. Do đó, vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng được khẳng định. Để sự phát triển của du lịch Việt Nam hoà nhập với du lịch thế giới, ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức du lịch trong và ngoài khu vực. Những năm tới, ngành du lịch sẽ triển khai và phát động chương trình du lịch ASEAN, tranh thủ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, nâng cao hình ảnh du lịch Viêt Nam, nghiên cứu và xem xét khả năng hình thành mạng lưới đào tạo du lịch trong ASEAN, cập nhập, nâng cấp thông tin du lịch, thống nhất tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách du lịch trong nội bộ ASEAN cũng như quảng bá, nâng cao vị thế của ASEAN trên bản đồ du lịch thế giới. Bên cạnh đó hợp tác du lịch Việt - Lào - Thái - Campuchia - Myanmar, nhằm khai thác những di tích, văn hoá, lịch sử của 5 nước vẫn được chú trọng, nhất là đối với các tour đường bộ, đường sông...Tiềm năng du lịch của Hà Nội nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung, đánh giá từ góc độ văn hoá, lịch sử, vị trí địa lý của Hà Nội là to lớn, phong phú và đa dạng. Ngành du lịch đang đầu tư, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, tạo dựng các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1 - Tổng quan Kinh doanh lữ hành

Chương 2: Khái quát về Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch Giang Sơn

Chương3: Thực trạng vè hoạt độngkinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch giang sơn

Chương 4 Những ý kiến đánh giá, nhận xét

Xem thêm

Mã tài liệu: 49196

Danh sách sản phẩm xem gần đây