Giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn và phát triển ngành dầu khí việt nam

Mã tài liệu: 85034 Số trang: 43 Định dạng: docx

Mô tả

Bước vào thế kỷ XXI, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa, các nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ, cộng với sự suy thoái kinh tế mang tính toàn cầu, nước ta cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng như các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định nước ta vẫn phải đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển những ngành kinh tế trọng điểm và ngành kinh tế mới. Bằng những gì đã đạt được, Việt nam chứng tỏ mình là một quốc gia có điều kiện kinh tế ổn định, đứng vững trên con đường kinh tế hội nhập. Chính những điều kiện như thế đã làm cho ngành Dầu khí phát triển.

Thực tế hiện nay, ngành dầu khí là một trong những ngành hấp đẫn đầu tư nhất. Kim ngạch xuất khẩu dầu khí chiếm tỷ trọng đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu của các nươc trên thế giới. Riêng ngành dầu khí Việt nam cơ hội đầu tư có nhiều, nhưng vốn đầu tư còn hạn chế. Thêm vào đó, hiện nay ngành dầu khí thế giới vừa qua giai đoạn khủng hoảng, nhìn nhận tình hình kinh tế chính trị trên thế giới chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của dầu khí đối với mỗi quốc gia. Và những gì chúng ta nhìn thấy trong hoạt động chính trị - quân sự của Mỹ ở Trung Cận Đông và Irac giai đoạn trước sẽ thấy phần nào ảnh hưởng của dầu khí.

Trước sự quan trọng của dầu khí như vậy, cùng với một tiềm năng dầu khí không phải là ít ở Việt nam, thì vấn đề đầu tư vào phát triển ngành dầu khí ở Việt nam là vấn đề đang được quan tâm.

Kết cấu đề tài:

chương 1: khái quát chung về đầu tư và vấn đề huy động vốn

chương 2: thực trạng huy động vốn vào ngành

chương 3: giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn và phát triển ngành dầu khí việt nam

Xem thêm

Mã tài liệu: 85034

Danh sách sản phẩm xem gần đây