Giao an cong nghe 7

Mã tài liệu: 336479 Số trang: 86 Định dạng: doc

Mô tả

Tuần 2: Từ ngày 30 / 8/ 2010 Đến ngày 04/ 09/ 2010 Soạn: 23/ 8Giảng:30/8 ( 7C – A – B )đại cương về kỹ thuật trồng trọt Tiết 1: Bài 1 - 2Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtKhái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồngI. Mục tiêu:- Nêu được vai trò của trồng trọt đối với đời sống của con người và đối với việc phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp chế biến và ngành thương mại. Lấy được ví dụ minh hoạ.- Trình bày được các nhiệm vụ cơ bản của ngành trồng trọt đồng thời nêu được các biện pháp thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng – chất lượng sản phẩm trồng trọt- Nêu được khái niệm đất trồng và trình bày được vai trò của đất đối với sự tồn tại và phát triển của câyII.Chuẩn bị:- Nghiên cứu SGK tranh ảnh có liên quan tới bài học-...
Xem thêm

Mã tài liệu 336479

Danh sách sản phẩm xem gần đây