Hình thái và niên đại sáng chế chữ nôm Chingho A Chen

Mã tài liệu: 607534 Số trang: 43 Định dạng: pdf

Mô tả

Hình thái và niên đại sáng chế chữ nôm - Chingho A.Chen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m-%EC%AF%94%EB%86%88-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%8E%E3%83%A0-%E5%96%83%E5%AD%97.png/150px-Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m-%EC%AF%94%EB%86%88-%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%8E%E3%83%A0-%E5%96%83%E5%AD%97.png Trong lịch sử, việc dùng chữ Hán chính thức trong tầng lớp cai trị đất nước là điều dễ hiểu, nhưng chữ Hán là thứ chữ ngoại lai, nên sự hình thành, phát triển và sử dụng chữ Nôm như là một loại chữ viết thích hợp hơn cho dân tộc là một điều không thể thiếu và bức thiết. Chữ Nôm hình thành từ lúc nào còn đang là đề tài nghiên cứu, nhưng không ai phủ nhận được rằng chữ Nôm đã đơm hoa kết trái bắt đầu từ thời đại nhà Trần huy hoàng trong lịch sử ở thế kỷ thứ 13...
Xem thêm

Mã tài liệu 607534

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây