Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO

Mã tài liệu: 160019 Số trang: 69 Định dạng: docx

Mô tả

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong quản lý nguồn nhân lực

Chương 2: Thực trạng về công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO

Xem thêm

Mã tài liệu 160019

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây