Sự biến đổi gia đình nông thôn ven đô thành phố bến tre tỉnh bến tre trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

Mã tài liệu: 224727 Số trang: 27 Định dạng: doc

Mô tả

[FONT="]ĐỀ TÀI[FONT="]: [FONT="]SỰ BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH NÔNG THÔN

[FONT="]VEN ĐÔ [FONT="]THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE[FONT="] TRONG

[FONT="]BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA

[FONT="]E[FONT="] Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng biến đổi gia đình nông thôn ven đô thành phố Bến Tre, chỉ ra những yếu tố tác động đến sự biến đổi gia đình trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế xã hội tại khu vực nông thôn dưới sự tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

[FONT="]E[FONT="] Đối tượng nghiên cứu: Những biến đổi của gia đình nông thôn ven đô ở thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

[FONT="]E[FONT="] Khách thể nghiên cứu: Cán bộ viên chức và nhân dân tại địa phương phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

[FONT="]E[FONT="] Nội dung nghiên cứu:

[FONT="]–[FONT="] Tìm hiểu những điều kiện (kinh tế- xã hội, chính trị- xã hội, văn hóa- xã hội) tác động tới sự biến đổi gia đình nông thôn tại các vùng đô thị hóa và những vùng lân cận của thành phố Bến Tre.

[FONT="]–[FONT="] Sự chuyển đổi mô hình hôn nhân trong quan niệm và hành vi của các nhóm cơ cấu – xã hội ở nông thôn ven đô thành phố Bến Tre trong quá trình đô thị hóa.

[FONT="]–[FONT="] Sự biến đổi về cơ cấu và chức năng gia đình nông thôn ven đô Nam Bộ trước ảnh hưởng của đô thị hóa.

[FONT="]–[FONT="] Vấn đề bình đẳng giới trong gia đình ven đô.

[FONT="]–[FONT="] Vòng đời gia đình nông thôn ven đô.

[FONT="]–[FONT="] Những vấn đề trong đời sống gia đình ven đô.[FONT="

Xem thêm

Mã tài liệu 224727

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây