Thực trạng công tác quản lý mối quan hệ khách hàng lớn tại bưu điện huyện văn giang

Mã tài liệu: 119067 Số trang: 63 Định dạng: docx

Mô tả

Chúng ta đang đứng trước những biến đổi to lớn, quan trọng về môi trường phát triển kinh tế, trong đó phát triển Bưu chính – Viễn thông và công nghệ thông tin, có những bước phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ.

Trong những năm qua, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong các lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông, PHBC, chuyển tiền,…Vì vậy khách hàng đã đóng một vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển của Bưu điện. Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn đã đạt được các kết quả sau đây:

Hệ thống hoá các vấn đề lý luận chung về công tác quản trị mối quan hệ với khách hàng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích thực trạng công tác quản lý mối quan hệ khách hàng lớn tại Bưu điện huyện Văn giang tỉnh Hưng yên , từ đó rút ra kết quả đạt được, tồn tại cần khắc phục.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mối quan hệ khách hàng lớn tại Bưu điện huyện Văn giang tỉnh Hưng yên , đó là:

* Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng nói chung, khách hàng lớn nói riêng.

* Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch hoạt động chăm sóc, quản lý mối quan hệ với khách hàng lớn.

* Giải pháp 3: Hoàn thiện nội dung quản lý mối quan hệ khách hàng lớn.

* Giải pháp 4: Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng lớn.

nâng cao chất lượng mạng lưới BCVT, phát triển nhiều loại dịch vụ mới.

Với lượng kiến thức và tầm hiểu biết có hạn, cùng với thời gian nghiên cứu không nhiều, vì vậy chắc chắn “Chuyên đề thực tập tốt nghiệp” không thể tránh được những thiếu sót, tôi rất mong được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy, các cô trong khoa Khoa học quản lý để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa chuyên đề này. Tôi xin cảm ơn chân thành, sâu sắc tới cô PGS.TS Lê Thị Anh Vân và các thầy, cô đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành chuyên đè này cũng như đã giúp đỡ, giảng dạy, truyền thụ cho tôi kiến thức trong quá trình học tại Trường Đại học kinh tế quốc dân cơ sở Trường Quân sự Quân khu 3 Chí Linh Hải Dương. Cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các bạn cùng học.

Kết cấu đề tài:

Chương I:Một số vấn đề cơ bản về quản lý mối quan hệ với khách hàng lớn

Chương II:Thực trạng công tác quản lý mối quan hệ khách hàng lớn tại bưu điện huyện văn giang

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mối quan hệ với khách hàng lớn tại

bưu điện huyện văn giang

Xem thêm

Mã tài liệu: 119067

Danh sách sản phẩm xem gần đây