Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

Mã tài liệu: 627385 Số trang: 14 Định dạng: doc

Mô tả

lời mở đầu lịch sử loài người đã trải qua 5 chế độ xã hội: nguyên thuỷ, phong kiến, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội. mỗi chế độ đều gắn một phương thức sản xuất riêng, không chế độ nào giống chế độ nào. nếu xã hội chủ nghĩa là xã hội của dân, do dân và vì dân thì chủ nghĩa tư bản lại hoạt động theo kiểu bóc lột giá trị thặng dư. vậy bằng những phương pháp nào để bóc lột được nhiều giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản và sự vận dụng để làm ra nhiều sản phẩm thặng dư ở việt nam. với những hiểu biết còn hạn hẹp về môn kinh tế chính trị mác lênin nói chung và những hiểu biết về những giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản nói riêng em không có tham vọng đưa ra những nhận định...
Xem thêm

Mã tài liệu 627385

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây