Tìm tài liệu

Quan ly nha nuoc ve giao duc

Quản lý nhà nước về giáo dục

Upload bởi: tienphat07

Mã tài liệu: 609219

Số trang: 368

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 3,755 Kb

Chuyên mục: Khoa học

Info

Cuốn sách gồm 368 trang nội dung cụ thể như sau: MỤC LỤC Lời nói đầu 12 Lời giới thiệu 14 CHƯƠNG I. HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC I. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 1. Khái quát về hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam 18 II. CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC 23 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục 23 2. Tổ chức và hoạt động của bộ và các cơ quan ngang bộ 23 3. Hội đồng nhân dân và UBND các cấp 25 4. Nguyên tắc làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của UBND và lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 5. Tìm hiểu hoạt động của UBND nơi không tổ chức HĐND 35 6....

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục
 • Quản lý nhà nước về giáo dục

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sơ lược về nền giáo dục Việt Nam và một số ...

Upload: lequocha

📎 Số trang: 228
👁 Lượt xem: 571
Lượt tải: 24

Công nghệ giáo dục kỹ thuật và dạy nghề

Upload: tranhphuong2010

📎 Số trang: 225
👁 Lượt xem: 229
Lượt tải: 9

Quản lý môi trường

Upload: scorpio_11nd

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 1040
Lượt tải: 17

Tập quán quản lý và bảo vệ rừng người Hà Nhì

Upload: ngocbyd

📎 Số trang: 256
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 17

Giáo trình bảo quản nông sản

Upload: donglv

📎 Số trang: 173
👁 Lượt xem: 749
Lượt tải: 25

Giáo trình Sinh lý thần kinh

Upload: 07021980

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 664
Lượt tải: 26

Giáo Trình giản yếu cơ học lý thuyết

Upload: rachdung

📎 Số trang: 471
👁 Lượt xem: 963
Lượt tải: 24

Các hiện tượng vật lý Những chuyện thú vị về ...

Upload: thanh1978

📎
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 18

E book tiếng Anh Disability and Aging ...

Upload: nguyenvanhung633

📎 Số trang: 281
👁 Lượt xem: 243
Lượt tải: 11

Sách hướng dẫn thi hành luật về định dạng ...

Upload: Xlighl

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 607
Lượt tải: 19

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản ...

Upload: timdoithu_2009

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 607
Lượt tải: 16

Các nhà tiên tri

Upload: angie_oioi

📎
👁 Lượt xem: 556
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quản lý nhà nước về giáo dục

Upload: tienphat07

📎 Số trang: 368
👁 Lượt xem: 958
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Khoa học
Quản lý nhà nước về giáo dục Cuốn sách gồm 368 trang nội dung cụ thể như sau: MỤC LỤC Lời nói đầu 12 Lời giới thiệu 14 CHƯƠNG I. HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC I. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 1. Khái quát về hệ thống hành chính pdf Đăng bởi
5 stars - 609219 reviews
Thông tin tài liệu 368 trang Đăng bởi: tienphat07 - 08/11/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/11/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lý nhà nước về giáo dục