Tìm tài liệu

Quan tri marketing quoc te

Quản trị marketing quốc tế

Upload bởi: phuongdv1979

Mã tài liệu: 608417

Số trang: 499

Định dạng: doc

Dung lượng file: 3,795 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và đối với cả thế giới. Mở rộng hơn là sự đánh giá tầm ảnh hưởng của các nền văn minh khác nhau trên thế giới tới quá trình marketing quốc tế. Sách đưa ra quan niệm rõ ràng, đầy đủ về các khái niệm và vấn đề cơ bản trong thương mại quốc tế nói chung và marketing quốc tế nói riêng. Cuối cùng, sách sâu chuỗi các khái niệm và kĩ năng marketing căn bản thành một hệ thống nằm trong thế giới thương mại, gắn kết trực tiếp chúng với các quyết định marketing quốc tế mà trọng tầm là sự hợp tác trong marketing...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Quản trị marketing quốc tế
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế
 • Quản trị marketing quốc tế

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản trị hệ thống thông tin marketing

Upload: mecghius

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 16

Marketing quốc tế Xuất khẩu giày sang thị ...

Upload: trucanhesce23

📎
👁 Lượt xem: 341
Lượt tải: 18

Nghiên Cứu Thị Trường dành cho nhà Quản trị ...

Upload: lothamilk_8888

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 229
Lượt tải: 2

Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Upload: truonggiangonline

📎 Số trang: 181
👁 Lượt xem: 623
Lượt tải: 46

Quản trị kinh doanh

Upload: angieoiii

📎 Số trang: 456
👁 Lượt xem: 876
Lượt tải: 23

Quản trị bán hàng

Upload: dovanthien

📎 Số trang: 169
👁 Lượt xem: 724
Lượt tải: 21

Quản trị ngân hàng

Upload: anhdmkh

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 911
Lượt tải: 27

Quản trị nhân sự

Upload: hongphuc3979

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 17

Quản trị tài chính

Upload: demandsupplyre

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 577
Lượt tải: 27

Quản trị chất lượng

Upload: minh_038

📎
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 20

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Upload: mucxucrut

📎
👁 Lượt xem: 590
Lượt tải: 22

Luật thương mại quốc tế

Upload: nguyenvanlanhhp

📎
👁 Lượt xem: 584
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quản trị marketing quốc tế

Upload: phuongdv1979

📎 Số trang: 499
👁 Lượt xem: 847
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Quản trị marketing quốc tế Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và đối với doc Đăng bởi
5 stars - 608417 reviews
Thông tin tài liệu 499 trang Đăng bởi: phuongdv1979 - 05/08/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/08/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản trị marketing quốc tế