Tìm tài liệu

Tien va hoat dong ngan hang TS Le Vinh Danh

Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh

Upload bởi: nguyenthuy

Mã tài liệu: 607512

Số trang: 408

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 9,399 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Lâu nay, những cuốn sách về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng bằng tiếng Việt có mặt trên các thư viện, tủ sách của các cơ quan nghiên cứu, trường học là khá nhiều, nhưng hiếm có cuốn nào có thể thay thế cho cuốn sách mà bạn đọc đang có trong tay - Tiền và hoạt động ngân hàng của tác giả Lê Vinh Danh, giảng viên Trường Đại học đại cương thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, bảo vệ luận án đề tài “Sự điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng Trung ương”. Cuốn sách là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật, tư liệu chủ yếu đuợc thu thập thông qua Vụ Thông tin – Nghiên cứu và Phát triển của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Bằng một phong cách tiếp cận...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh
 • Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tiền và hoạt động ngân hàng Le Vinh Danh

Upload: nthoangquyen

📎 Số trang: 408
👁 Lượt xem: 293
Lượt tải: 7

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Upload: vandongls

📎 Số trang: 404
👁 Lượt xem: 731
Lượt tải: 33

Bài nói chuyện về kinh tế Việt Nam của Ts Lê ...

Upload: ductri_hn

📎
👁 Lượt xem: 492
Lượt tải: 18

Giáo trình nghiệp vụ các ngân hàng thương ...

Upload: yosi1168

📎 Số trang: 175
👁 Lượt xem: 471
Lượt tải: 18

Kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động ...

Upload: ngoductrong

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 235
Lượt tải: 5

Tiền tệ ngân hàng Đại học Kinh tế TP HCM

Upload: thangchochet62

📎 Số trang: 514
👁 Lượt xem: 796
Lượt tải: 23

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Người trình bày Lưu ...

Upload: anhtuan900059

📎
👁 Lượt xem: 265
Lượt tải: 11

Kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động ...

Upload: quyphat

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 423
Lượt tải: 17

Banking k42 CHƯƠNG 3 ngân hàng và các nghiệp ...

Upload: nguyenthoduong

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 12

Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Upload: tiendung_mov_1987

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 18

Hoạt động tiêu thụ hàng hóa của Nokia tại ...

Upload: trungtsc2008

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 17

Quản trị ngân hàng

Upload: anhdmkh

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 962
Lượt tải: 28

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh

Upload: nguyenthuy

📎 Số trang: 408
👁 Lượt xem: 1006
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh Lâu nay, những cuốn sách về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng bằng tiếng Việt có mặt trên các thư viện, tủ sách của các cơ quan nghiên cứu, trường học là khá nhiều, nhưng hiếm có cuốn nào có thể thay thế cho cuốn sách mà bạn đọc đang có pdf Đăng bởi
5 stars - 607512 reviews
Thông tin tài liệu 408 trang Đăng bởi: nguyenthuy - 11/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiền và hoạt động ngân hàng TS Lê Vinh Danh