Tìm tài liệu

Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics

Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics

Upload bởi: Shifu2010

Mã tài liệu: 609373

Số trang: 606

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 2,165 Kb

Chuyên mục: Ngoại ngữ

Info

http://t2.stooorage.com/thumbs/874/3251493_dictionary-2bof-2blanguage-2bteaching-2band-2bapplied-2blinguistics.jpg Title: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics Author(s): Jack C. Richards and Richard Schmidt Publisher: Pearson Education Date: 2002; 3rd Edition Pages: 606 Size: 1.94 Mb Format: PDF Quality: High Language: British English Contents: This dictionary includes the core vocabulary of both language teaching and applied linguistics. The field of language teaching is concerned with the development of language programmes and courses, teaching methodology, materials development, second language acquisition theory, testing, teacher training and related areas. The dictionary includes terms from the following areas of study in the field of language teaching: [+/-] ã teaching methods and approaches in language teaching ã curriculum development and syllabus design ã second language acquisition ã the teaching of listening, speaking, reading and writing ã c...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
 • Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

The Grammar of Names Linguistics

Upload: thienthai86

📎 Số trang: 387
👁 Lượt xem: 214
Lượt tải: 7

Word Formation in English Textbooks in ...

Upload: letaxigas

📎 Số trang: 265
👁 Lượt xem: 513
Lượt tải: 16

LongMan English Grammar Practice

Upload: thuytttbic

📎 Số trang: 302
👁 Lượt xem: 554
Lượt tải: 17

Longman english grammar LG Alexander

Upload: hoaphamsasco

📎 Số trang: 362
👁 Lượt xem: 1157
Lượt tải: 21

Teaching secondary english with ict

Upload: ubee2203

📎 Số trang: 154
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 2

First Certificate Language Practice

Upload: hoandq1980

📎 Số trang: 351
👁 Lượt xem: 985
Lượt tải: 36

Dictionary of Banking and Finance

Upload: putin_tds

📎 Số trang: 401
👁 Lượt xem: 588
Lượt tải: 19

Phrasal Verb Dictionary

Upload: herney_04k

📎 Số trang: 134
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 19

The Living Classroom Teaching and Collective ...

Upload: vbaodng

📎 Số trang: 275
👁 Lượt xem: 218
Lượt tải: 4

Effective Learning and Teaching in Modern ...

Upload: thaodienpearl7

📎 Số trang: 251
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 12

Forbidden Words Taboo and the Censoring of ...

Upload: tn_khoa

📎 Số trang: 314
👁 Lượt xem: 538
Lượt tải: 18

AP English Language and Composition 3rd ...

Upload: hmtung

📎 Số trang: 386
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 8

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Longman Dictionary of Language Teaching and ...

Upload: Shifu2010

📎 Số trang: 606
👁 Lượt xem: 795
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Ngoại ngữ
Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics http://t2.stooorage.com/thumbs/874/3251493_dictionary-2bof-2blanguage-2bteaching-2band-2bapplied-2blinguistics.jpg Title: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics Author(s): Jack C. Richards and Richard Schmidt Publisher: pdf Đăng bởi
5 stars - 609373 reviews
Thông tin tài liệu 606 trang Đăng bởi: Shifu2010 - 06/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics