Tìm tài liệu

Cay gay cua nguoi chan bay phan I 1

Cây gậy của người chăn bầy phần I 1

Upload bởi: sonvvfpt

Mã tài liệu: 606454

Số trang: 172

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,282 Kb

Chuyên mục: Tôn giáo, Tâm linh

Info

Tài liệu huấn luyện sâu rộng công tác mục vụ.Trích: 1. Họ Là Người Có Lời Của Đức Chúa Trời.[FONT="]Từ danh sách của các tiên tri và giáo sư trong câu 1, chúng ta biết họ là những người được dạy dỗ và có căn bản trong lời của Đức Chúa Trời.2. Họ Là Những Con Người Của Sự Thờ Phượng.[FONT="]Đây là thói quen “hầu việc Chúa” của họ. Qua sự thờ phượng, họ mời Đức Chúa Trời ngự vào thế giới của họ mỗi ngày. Sự hiện diện thánh khiết của Ngài là nguồn năng lực cho đời sống thuộc linh của họ.3. Họ Là Những Người Có Kỷ Luật Trong Sự Kiêng Ăn.[FONT="]Qua điều nầy, họ đặt những ham muốn của họ dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Kiêng ăn là nói lên rằng “Tôi là một hữu thể thuộc linh trước khi tôi là một hữu thể vật chất”.4. Họ Là Những Con Người Nghe...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1
 • Cây gậy của người chăn bầy phần I 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cây gậy của người chăn bầy phần I

Upload: hanhhoang89

📎 Số trang: 334
👁 Lượt xem: 1296
Lượt tải: 17

Cây gậy của người chăn bầy phần II 1

Upload: thangchochet62

📎 Số trang: 346
👁 Lượt xem: 977
Lượt tải: 19

Cây gậy của người chăn bầy phần II

Upload: vhnhung_hn

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 393
Lượt tải: 3

CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1

Upload: phochungkhoanclub

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 5

7 định luật của người lãnh đạo thuộc linh

Upload: mac_vanvien

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 1175
Lượt tải: 31

Bộ sách hay của nhà tâm linh OSHO 1

Upload: onlinechutchoi

📎
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 29

CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II

Upload: trangct68

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 772
Lượt tải: 16

Ebook THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

Upload: bongtra2005

📎
👁 Lượt xem: 603
Lượt tải: 20

Ebook Hiệu Lực Cầu Nguyện Kinh Người Áo ...

Upload: muaheanhyeu20

📎
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 18

Ấn độ giáo giới thiệu phân tích nguồn gốc tư ...

Upload: f3192lua

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 988
Lượt tải: 21

Chương trình calvary 1

Upload: tieu_tuan

📎 Số trang: 375
👁 Lượt xem: 301
Lượt tải: 9

Ebook TRÁI TIM CỦA BỤT NHẤT HẠNH

Upload: david_minh2007

📎
👁 Lượt xem: 718
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cây gậy của người chăn bầy phần I 1

Upload: sonvvfpt

📎 Số trang: 172
👁 Lượt xem: 1022
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Tôn giáo, Tâm linh
Cây gậy của người chăn bầy phần I 1 Tài liệu huấn luyện sâu rộng công tác mục vụ.Trích: 1. Họ Là Người Có Lời Của Đức Chúa Trời.[FONT=&quot]Từ danh sách của các tiên tri và giáo sư trong câu 1, chúng ta biết họ là những người được dạy dỗ và có căn bản trong lời của Đức Chúa Trời.2. Họ doc Đăng bởi
5 stars - 606454 reviews
Thông tin tài liệu 172 trang Đăng bởi: sonvvfpt - 12/08/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/08/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cây gậy của người chăn bầy phần I 1