Tìm tài liệu

CHUONG TRINH GCI cap I II 1

CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1

Upload bởi: phochungkhoanclub

Mã tài liệu: 607366

Số trang: 108

Định dạng: doc

Dung lượng file: 783 Kb

Chuyên mục: Tôn giáo, Tâm linh

Info

[FONT=Bodoni-u-ExtraBold]Bài 8: LÃNH ĐẠO HỌC Mục đích của việc nghiên cứu : - Hiểu biết điều cần thiết đối với cá tính trong việc lãnh đạo .-Hiểu biết sự quan tâm của Đức Chúa Trời trong đời sống con người trong việc chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo.-Khám phá những phẩm chất lãnh đạo thay đổi khác nhau.-Nhấn mạnh những bí quyết cho sự nâng cao lãnh đạo của một người. DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG Chúa Jesus dành thời gian để nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo[URL="bib:Mat_4_18"][FONT="]Mat Mt 4:18-20I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LÃNH ĐẠO : A. Lãnh đạo là gì ?B. Việc lãnh đạo phải là một gương mẫu .C. Sự kêu gọi của việc lãnh đạo.D. Chuẩn bị việc lãnh đạoII. LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THÁNH KHIẾT A. Là người lãnh đạo chúng ta phải mang những phẩm tính của sự thánh khiết.B. Vậy thì chúng ta có thể thánh khiết như thế nào...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1
 • CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II

Upload: trangct68

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 772
Lượt tải: 16

Chương trình calvary 1

Upload: tieu_tuan

📎 Số trang: 375
👁 Lượt xem: 301
Lượt tải: 9

Chương trình calvary

Upload: homyloan

📎 Số trang: 473
👁 Lượt xem: 932
Lượt tải: 17

Cây gậy của người chăn bầy phần II 1

Upload: thangchochet62

📎 Số trang: 346
👁 Lượt xem: 977
Lượt tải: 19

Cây gậy của người chăn bầy phần I 1

Upload: sonvvfpt

📎 Số trang: 172
👁 Lượt xem: 1021
Lượt tải: 16

Cây gậy của người chăn bầy phần II

Upload: vhnhung_hn

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 393
Lượt tải: 3

Cây gậy của người chăn bầy phần I

Upload: hanhhoang89

📎 Số trang: 334
👁 Lượt xem: 1296
Lượt tải: 17

Ebook THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

Upload: bongtra2005

📎
👁 Lượt xem: 603
Lượt tải: 20

Bộ sách hay của nhà tâm linh OSHO 1

Upload: onlinechutchoi

📎
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 29

Biện giáo lý luận về niềm tin cơ đốc tập 1

Upload: luatsu247

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 895
Lượt tải: 25

Ấn độ giáo giới thiệu phân tích nguồn gốc tư ...

Upload: f3192lua

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 988
Lượt tải: 21

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1

Upload: phochungkhoanclub

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 5

CHUYÊN MỤC

Tôn giáo, Tâm linh
CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1 [FONT=Bodoni-u-ExtraBold]Bài 8: LÃNH ĐẠO HỌC Mục đích của việc nghiên cứu : - Hiểu biết điều cần thiết đối với cá tính trong việc lãnh đạo .-Hiểu biết sự quan tâm của Đức Chúa Trời trong đời sống con người trong việc chuẩn bị cho vai trò lãnh doc Đăng bởi
5 stars - 607366 reviews
Thông tin tài liệu 108 trang Đăng bởi: phochungkhoanclub - 12/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1