Tìm tài liệu

Cuoc doi chua cuu the gian luoc

Cuộc đời chúa cứu thế giản lược

Upload bởi: lina_hn84

Mã tài liệu: 607367

Số trang: 258

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,110 Kb

Chuyên mục: Tôn giáo, Tâm linh

Info

Chúa Jesus được sinh ra trong một gia đình Do Thái, tại xứ Do Thái, ngày nay chúng ta gọi là Ysơraên; nhưng người La Mã gọi theo cách người Philitin là Pa-lét-tin.. Vào thời Chúa Jesus, xứ Pa-lét-tin cũng giống như nhiều quốc gia khác, đều ở dưới quyền thống trị của Đế quếc La Mã. Dù Chúa sống trong vùng thuộc đế quốc La Mã nhưng Chúa và các bạn đồng hương của Ngài không có quốc tịch La Mã. Dù là dân bản xứ trong đất Paléttin nhưng họ được gọi là người DoThái mang quốc tịch DoThái.. Lưu ý: Người ta thường lẫn lộn giữa Paléttin là Nước (quốc gia) nơi Chúa sống, với Giêrusalem là một trong những Thành phố.2. La Mã: Không phải chỉ có dân Do Thái ở tại Palettin. Đế quốc La Mã đã đặt một lực lượng quân đội hùng mạnh đóng quân tại đây. Họ là người ngoại quốc sống...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược
 • Cuộc đời chúa cứu thế giản lược

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cuộc đời chúa cứu thế giản lược

Upload: lina_hn84

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 1637
Lượt tải: 35

CHUYÊN MỤC

Tôn giáo, Tâm linh
Cuộc đời chúa cứu thế giản lược Chúa Jesus được sinh ra trong một gia đình Do Thái, tại xứ Do Thái, ngày nay chúng ta gọi là Ysơraên; nhưng người La Mã gọi theo cách người Philitin là Pa-lét-tin.. Vào thời Chúa Jesus, xứ Pa-lét-tin cũng giống như nhiều quốc gia khác, đều ở dưới doc Đăng bởi
5 stars - 607367 reviews
Thông tin tài liệu 258 trang Đăng bởi: lina_hn84 - 11/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cuộc đời chúa cứu thế giản lược