Tìm tài liệu

The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tam ly hoc ve dinh kien va phan biet doi xu

The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử

Upload bởi: meoluoioi

Mã tài liệu: 609223

Số trang: 717

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 5,331 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

This is the first comprehensive textbook on prejudice with a strong psychological research base. Whitley and Kite cover a broad range of topics--from race and ethnicity to gender, sexual orientation, and ageism. By integrating theory and research with students' own experiences, the authors increase students' awareness of influences that shape prejudices. As students evaluate research results and their personal, subjective beliefs, they develop an appreciation of scientific evidence regarding stereotypes, prejudice, and discrimination. PREFACE xvii ABOUT THE AUTHORS xxi ACKNOWLEDGMENTS xxi i i Chapter 1 Introducing the Concepts of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination 1 Race and Culture 2 Historical Views of Ethnic Groups 3 Cultural Influences on Perceptions of Race and Ethnicity 4 Group Privilege 6 Stereotypes, Prejudice, and Discrimination 8 Stereotypes 9 Prejudice 11 Discrimination 12 The Relationships among Stereotyping, Prejudice, and Discrimination 19 Targets of Prejud...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử
 • The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tâm lý và tâm lý học quản trị

Upload: na180707

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 365
Lượt tải: 16

Tâm lý học đám đông

Upload: Toanpgc73

📎
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 17

Tâm lý học phật giáo

Upload: volongnam

📎
👁 Lượt xem: 533
Lượt tải: 16

Tâm lý học đại cương

Upload: kiddypooh

📎 Số trang: 131
👁 Lượt xem: 641
Lượt tải: 22

Tâm lý đám đông và Phân tích cái tôi Sigmund ...

Upload: buidinhdienbg

📎
👁 Lượt xem: 510
Lượt tải: 21

Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ...

Upload: dovietha

📎
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 16

Ebook Prada and Prejudice by Mandy Hubbard

Upload: thienphucnguyen

📎
👁 Lượt xem: 204
Lượt tải: 6

Ebook PHÂN TÂM HỌC NHẬP MÔN Sigmund Freud

Upload: ttnga134

📎
👁 Lượt xem: 128
Lượt tải: 4

Pride and prejudice nguyên tác tiếng Anh

Upload: love_is_blue143

📎
👁 Lượt xem: 312
Lượt tải: 18

Kiến thức về sự chết

Upload: bungtat

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 225
Lượt tải: 12

Căn bản về phần mềm powerpoint và các ứng ...

Upload: kienmedia

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 8

Ebook Archive for category Tâm lý Giáo dục

Upload: ductrung304

📎
👁 Lượt xem: 138
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

The Psychology of Prejudice and ...

Upload: meoluoioi

📎 Số trang: 717
👁 Lượt xem: 592
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử This is the first comprehensive textbook on prejudice with a strong psychological research base. Whitley and Kite cover a broad range of topics--from race and ethnicity to gender, sexual orientation, and ageism. By integrating theory and research pdf Đăng bởi
5 stars - 609223 reviews
Thông tin tài liệu 717 trang Đăng bởi: meoluoioi - 13/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: The Psychology of Prejudice and Discrimination 2nd Edition Tâm lý học về định kiến và phân biệt đối xử