Hướng dẫn sử dụng trên máy tính cho người làm affiliate