Liên hệ

Số điện thoại

+84 983 33 9285
Thứ 2 - Thứ 7

08:00 - 22:00

Số 66, ngõ 204, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi

Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Email:

khotrithucso@gmail.com