W E L L C O M E

Loading

1 – NGUYÊN TẮC CHUNG

Chào mừng bạn đến với KHOTRITHUCSO.COM! KHOTRITHUCSO.COM cung cấp Dịch Vụ theo các “Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ” (sau đây được gọi tắt là “ĐKTTVSDDV”). ĐKTTVSDDV được xây dựng dựa trên quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh thực tế về thương mại điện tử.

Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ của KHOTRITHUCSO.COM đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản của ĐKTTVSDDV này. Nếu không đồng ý vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi KHOTRITHUCSO.COM.

Website KHOTRITHUCSO.COM có thể thay đổi, điều chỉnh ĐKTTVSDDV tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh thực tế của mình. Thành Viên đồng ý rằng nếu Thành Viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi ĐKTTVSDDV được cập nhật, điều đó có nghĩa là Thành Viên đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐKTTVSDDV đã được cập nhật.

ĐKTTVSDDV và các nội dung thay đổi sẽ được đăng tải tại trang chủ của website KHOTRITHUCSO.COM.

Ngoài ra, website KHOTRITHUCSO.COM theo từng thời điểm hoạt động sẽ ban hành chính sách, quy định và thông báo dịch vụ dành cho các . Thành Viên/Người Dùng cần phải tuân thủ và thực hiện theo quy định của chính sách, quy định, thông báo và ĐKTTVSDDV.

Nếu trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung giữa chính sách, quy định và thông báo với nội dung của ĐKTTVSDDV thì ưu tiên áp dụng theo quy định của chính sách, quy định và thông báo.