Tìm tài liệu

Cac bien phap dau tranh phong, chong toi vi pham quy dinh ve dieu khien phuong tien giao thong duong bo o Ha Noi

Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

Upload bởi: difivina

Mã tài liệu: 90189

Số trang: 201

Định dạng: docx

Dung lượng file: 533 Kb

Chuyên mục: Giao thông vận tải

Info

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, đã và đang đem lại sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. ở Thủ đô Hà Nội, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng có nhiều biến đổi quan trọng, trong đó giao thông vận tải phát triển mạnh mẽ, đã góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển hoạt động giao thông vận tải thì tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tình hình tai nạn giao thông đường bộ nói chung, trong mấy năm gần đây, tăng rất nhanh, đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời gây ách tắc rất lớn cho hoạt động giao lưu hàng hóa và sự đi lại của nhân dân. Theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam trong những năm gần đây, số người chết do tai nạn giao thông trung bình hàng năm khoảng 6.000 người, cao gần gấp đôi số người chết về bệnh tim mạch là bệnh có số người chết cao nhất trong các loại bệnh, đó là chưa kể tới số người bị thương khoảng 22.000 người. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ năm 1999, thiệt hại về kinh tế do tai nạn giao thông gây ra hàng năm ước tính khoảng 1,5% GDP toàn quốc. ở Hà Nội, số người chết do tai nạn giao thông đường bộ trung bình hàng năm khoảng 300 người, số người bị thương khoảng 3.000 người và thiệt hại về kinh tế cũng rất lớn.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện

Chương 2: Tình hình, nguyên nhân và điều kiện

Chương 3: các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện

giao thông đường bộ ở hà nội

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  MỞ ĐẦU

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Tõ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, đã và đang đem lại sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thủ đô Hà Nội, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng có nhiều biến đổi quan trọng, trong đó giao thông vận tải phát triển mạnh mẽ, đã góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

  Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển hoạt động giao thông vận tải thì tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tình hình tai nạn giao thông đường bộ nói chung, trong mấy năm gần đây, tăng rất nhanh, đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời gây ách tắc rất lớn cho hoạt động giao lưu hàng hóa và sự đi lại của nhân dân. Theo thống kê của bộ Y tế, ở Việt Nam trong những năm gần đây, số người chết do tai nạn giao thông trung bình hàng năm khoảng 6. 000 người, cao gần gấp đôi số người chết về bệnh tim mạch là bệnh có số người chết cao nhất trong các loại bệnh, đó là chưa kể tới số người bị thương khoảng 22. 000 người. Theo báo cáo của bộ Giao thông Vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ năm 1999, thiệt hại về kinh tế do tai nạn giao thông gây ra hàng năm ước tính khoảng 1,5% GDP toàn quốc. Hà Nội, số người chết do tai nạn giao thông đường bộ trung bình hàng năm khoảng 300 người, số người bị thương khoảng 3. 000 người và thiệt hại về kinh tế cũng rất lớn.

  Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội" mang tính cấp thiết, không những về mặt lý luận mà còn là

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội ...

Upload: qvkss2010

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 2384
Lượt tải: 26

Tìm hiểu biện pháp nâng cao hiệu quả khai ...

Upload: locnguyen0320

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 17

Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và ...

Upload: mrdoan68

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1288
Lượt tải: 19

Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và ...

Upload: tuanyhshell

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 984
Lượt tải: 18

Hiện tượng ùn tắc giao thông ở Hà Nội – ...

Upload: banhmylonggion

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 6846
Lượt tải: 29

Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển ...

Upload: ynhiyeu

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 17

Hiện trạng giao thông vận tải và phương tiện ...

Upload: vhalinh14

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 1247
Lượt tải: 19

Giải pháp giảm ùn tắc giao thông đô thị tại ...

Upload: doit4u2000

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 660
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác kiểm tra đối với hệ ...

Upload: nhinanhdi83

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 731
Lượt tải: 16

Công tác kiểm tra đối với hệ thống giao ...

Upload: chongluadao

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 826
Lượt tải: 16

Giải pháp cho vấn đề giao thông tĩnh trên ...

Upload: langa74

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 2507
Lượt tải: 26

Thực trạng sử dụng tải ba tại tuyến Hà Nội ...

Upload: hungtano

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 678
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi ...

Upload: difivina

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 1565
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Giao thông vận tải
Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nền kinh tế của nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, đã và đang đem lại sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. ở Thủ đô Hà Nội, đời sống chính trị, kinh tế, docx Đăng bởi
5 stars - 90189 reviews
Thông tin tài liệu 201 trang Đăng bởi: difivina - 25/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội