Tìm tài liệu

Cong tac to chuc hach toan ke toan hanh chinh su nghiep o Benh vien Nhi Trung Uong

Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương

Upload bởi: kientt88

Mã tài liệu: 55674

Số trang: 96

Định dạng: docx

Dung lượng file: 1,750 Kb

Chuyên mục: Giao thông vận tải

Info

Hòa chung xu thế phát triển mọi mặt, nền kinh tế nước ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí của chính mình. Từ những bước đi gian nan, thử thách giờ đây nền kinh tế nước ta đã phát triển rất mạnh mẽ. Một công cụ không thể thiếu được để quyết định sự phát triển mạnh mẽ đó, đó là: Công tác hạch toán kế toán.

Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kế toán tài chính không những có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế mà còn vô cùng quan trọng đối với hoạt động của đơn vị.

Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế xã hội phát triển như hiện nay.

Qua thời gian thực tập tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú anh chị trong phòng kế toán của Bệnh viện cùng với sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy giáo Lương Như Anh em đã chọn đề tài: “Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương”.

Vì trình độ và thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các cô chú anh chị phòng kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Kết cấu của đề tài bao gồm:

Chương 1: Các vấn đề chung về Kế toán Hành chính sự nghiệp

Chương 2: Tình hình thực tế và công tác Kế toán tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Chương 3: Những ưu nhược điểm, biện pháp kế toán và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Báo cáo thực tậpSinh Viên : Nguyễn Thị Ngọc Linh                             Sinh Viªn : NguyÔn ThÞ Ngäc Linh

  ==============================================================

   

  LỜI NÓI ĐẦU

   

     Hòa chung xu thế phát triển mọi mặt, nền kinh tế nước ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí của chính mình. Tõ những bước đi gian nan, thử thách giờ đây nền kinh tế nước ta đã phát triển rất mạnh mẽ. Mét công cụ không thể thiếu được để quyết định sự phát triển mạnh mẽ đó, đó là: Công tác hạch toán kế toán.

     Hạch toán kế toán là mét bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kế toán tài chính không những có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế mà còn vô cùng quan trọng đối với hoạt động của đơn vị.

     Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nã phát huy tác dụng nh­ mét công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế xã hội phát triển nh­ hiện nay.

     Qua thời gian thực tập tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chó anh chị trong phòng kế toán của Bệnh viện cùng với sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy giáo Lương Như Anh em đã chọn đề tài: “Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương”.

     Vì trình độ và thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các cô chó anh chị phòng kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

   

                Em xin chân thành cảm ơn!

   

   

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương
 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổ chức công tác vận tải hành khách ga Vinh ...

Upload: trong-kienthan

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 694
Lượt tải: 16

Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng ...

Upload: quison2003

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1123
Lượt tải: 18

Nội dung của công tác dự toán tuyến đường ...

Upload: lenudathao

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 759
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho xe ...

Upload: maihoa_nmh

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 918
Lượt tải: 19

Công tác kiểm tra đối với hệ thống giao ...

Upload: chongluadao

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 826
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác kiểm tra đối với hệ ...

Upload: nhinanhdi83

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 731
Lượt tải: 16

Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm ...

Upload: biri

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 641
Lượt tải: 19

Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách ...

Upload: tisonlucki

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 905
Lượt tải: 16

Hiện tượng ùn tắc giao thông ở Hà Nội – ...

Upload: banhmylonggion

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 6846
Lượt tải: 29

Thực tập tốt nghiệp địa điểm thực tập tại ...

Upload: minhphuong_hbt

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 963
Lượt tải: 18

Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển ...

Upload: ynhiyeu

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 17

Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử ...

Upload: thich_xinh

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 551
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành ...

Upload: kientt88

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 3501
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Giao thông vận tải
Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương Hòa chung xu thế phát triển mọi mặt, nền kinh tế nước ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí của chính mình. Từ những bước đi gian nan, thử thách giờ đây nền kinh tế nước ta đã phát triển rất mạnh mẽ. Một công cụ không thể thiếu được để quyết docx Đăng bởi
5 stars - 55674 reviews
Thông tin tài liệu 96 trang Đăng bởi: kientt88 - 16/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương