Tìm tài liệu

Tinh hinh, nguyen nhan va dieu kien cua toi vi pham quy dinh ve dieu khien phuong tien giao thong duong bo o Ha Noi

Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

Upload bởi: qvkss2010

Mã tài liệu: 90192

Số trang: 85

Định dạng: docx

Dung lượng file: 293 Kb

Chuyên mục: Giao thông vận tải

Info

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng như mức độ thiệt hại, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng số vụ án phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ được khởi tố điều tra, được đề nghị truy tố, được truy tố và đặc biệt được xét xử rất thấp, không phản ánh đúng tình hình thực tế. Trong 10 năm (1990-1999), ở Hà Nội xảy ra 16.955 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 4.569 vụ nghiêm trọng, nhưng Tòa án nhân dân các cấp mới xét xử 942 vụ phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, chiếm tỷ lệ 5,5% so với tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ và chiếm 20,2% so với tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nói cách khác tỷ lệ ẩn của loại tội phạm này rất lớn. Vì vậy, để đánh giá đúng tình hình, chúng ta không thể giới hạn việc nghiên cứu chỉ trong phạm vi những số liệu của cơ quan xét xử, mà phải bằng sự phân tích các số liệu này trong sự so sánh với số liệu của các cơ quan điều tra, truy tố; cũng như đặt trong sự so sánh với các số liệu về tai nạn giao thông đường bộ nói chung.

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, có quan hệ chặt chẽ, tác động trong mối quan hệ tổng hợp làm phát sinh tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trong các nguyên nhân và điều kiện tác động lên tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì nhóm nguyên nhân và điều kiện về tâm lý xã hội giữ vai trò trực tiếp, các nhóm nguyên nhân và điều kiện khác như kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông... vừa có vai trò độc lập vừa tác động lên nhóm nguyên nhân và điều kiện về tâm lý xã hội. Việc làm rõ nguyên nhân và điều kiện phát sinh tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cũng như việc dự báo tình hình tội phạm này trong vòng 5 năm tới có ý nghĩa thiết thực trong việc đề ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, từng bước ngăn chặn và làm giảm dần tội phạm này trong đời sống xã hội.

Kết cấu đề tài:

Chương 2: Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chương 2

  TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI
  cña téi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ®iÒu khiÓn
  ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ë Hµ Néi

   

  2.1. TÌNH HÌNH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI

  2.1.1. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ và việc xử lý về hình sự người có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông đường bộ ở Hà Nội

  Để đánh giá tình hình của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà nội, không thể chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu trong phạm vi những trường hợp đã bị khởi tố, truy tố và xét xử mà phải có sù so sánh với tình hình tai nạn giao thông cũng như tình hình vi phạm các quy định về ATGTVT đường bộ nói chung. từ đó mới có thể có được sự nhìn nhận đầy đủ về tình hình của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội. Sở dĩ có sự đòi hỏi như vậy là do mối quan hệ giữa tai nạn giao thông và tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cũng như do đặc thù của tình hình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử tội này ở Hà Nội quy định.

  Tai nạn giao thông nói chung cũng như tai nạn giao thông đường bộ nói riêng do những nguyên nhân khác nhau gây ra, có thể là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về ATGTVT, do phương tiện không đảm bảo an toàn, do người khác cản trở hoặc có thể do thiên tai v.v... Trong đó, nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện đã vi phạm quy định về ATGTVT và nguyên nhân này chiếm tỷ lệ rất cao. Qua phân tích 12. 077 vô tai nạn giao thông đường bộ xảy ra năm 1996 trong cả nước thì có

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội
 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi ...

Upload: difivina

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 1564
Lượt tải: 20

Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và ...

Upload: mrdoan68

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1288
Lượt tải: 19

Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và ...

Upload: tuanyhshell

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 984
Lượt tải: 18

Tìm hiểu biện pháp nâng cao hiệu quả khai ...

Upload: locnguyen0320

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 17

Hiện tượng ùn tắc giao thông ở Hà Nội – ...

Upload: banhmylonggion

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 6846
Lượt tải: 29

Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển ...

Upload: ynhiyeu

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 17

Nguyên nhân chủ yếu của nạn ùn tắc giao ...

Upload: biquang_2006

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 596
Lượt tải: 16

Hiện trạng giao thông vận tải và phương tiện ...

Upload: vhalinh14

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 1247
Lượt tải: 19

Thực trạng sử dụng tải ba tại tuyến Hà Nội ...

Upload: hungtano

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 678
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác kiểm tra đối với hệ ...

Upload: nhinanhdi83

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 731
Lượt tải: 16

Công tác kiểm tra đối với hệ thống giao ...

Upload: chongluadao

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 826
Lượt tải: 16

Giải pháp cho vấn đề giao thông tĩnh trên ...

Upload: langa74

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 2507
Lượt tải: 26

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội ...

Upload: qvkss2010

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 2384
Lượt tải: 26

CHUYÊN MỤC

Giao thông vận tải
Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng như mức độ thiệt hại, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng số vụ án phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông docx Đăng bởi
5 stars - 90192 reviews
Thông tin tài liệu 85 trang Đăng bởi: qvkss2010 - 22/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội