Tìm tài liệu

Co Hoc Chat Long

Cơ Học Chất Lỏng

Upload bởi: namtuochoahong0124

Mã tài liệu: 197037

Số trang: 277

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Khoa học tự nhiên

Info

Ta có thể mô tả dòng chảy của một chất lỏng nếu biết chuyển động của từng hạt nguyên tố của chất lỏng. Tuy nhiên, vì số hạt quá lớn, nên ta không thể tiến hành cách nghiên cứu như vậy được.
Việc nghiên cứu dòng chảy có thể được giới hạn ở chỗ chỉ cần biết chuyển động tập thể của một nhóm hạt nguyên tố cấu thành cái mà ta gọi là một hạt chất lỏng.
Lời nói đầu
Mục lục
1. Sự mô hình hóa một chất lỏng đang chuyển động theo dòng chảy
2. Sự bảo toàn khối lượng
3. Nghiên cứu động học các chất lỏng
4. Động lực học vi phân các chất lưu lí tưởng
5. Độ nhớt của một chất lưu
6. Sự chảy thực: số Reynolds
7. Các cân bằng cơ học và các cân bằng năng lượng
8. Trường và phép tính vectơ

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng
 • Cơ Học Chất Lỏng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cơ học đại cương từ Aristotle đến Newton

Upload: phat_tannguyen

📎 Số trang: 230
👁 Lượt xem: 1004
Lượt tải: 20

Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2

Upload: banthongtin_sic

📎 Số trang: 178
👁 Lượt xem: 788
Lượt tải: 18

Hình Học Họa Hình

Upload: holiman101

📎 Số trang: 229
👁 Lượt xem: 1388
Lượt tải: 22

Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương ...

Upload: thaonguyen1504

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1512
Lượt tải: 18

Các giải pháp nhằm phát triển khoa học công ...

Upload: HIEUDDS

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 17

Các giải pháp phát triển khoa học công nghệ ...

Upload: vvfc0206

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 712
Lượt tải: 16

Vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật ( ...

Upload: lehoangloc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 692
Lượt tải: 16

Tác động của khoa học-kỹ thuật-công nghệ cao ...

Upload: nmnguyet11

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 761
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cơ Học Chất Lỏng

Upload: namtuochoahong0124

📎 Số trang: 277
👁 Lượt xem: 942
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên
Cơ Học Chất Lỏng Ta có thể mô tả dòng chảy của một chất lỏng nếu biết chuyển động của từng hạt nguyên tố của chất lỏng. Tuy nhiên, vì số hạt quá lớn, nên ta không thể tiến hành cách nghiên cứu như vậy được. Việc nghiên cứu dòng chảy có thể được giới hạn ở chỗ chỉ pdf Đăng bởi
5 stars - 197037 reviews
Thông tin tài liệu 277 trang Đăng bởi: namtuochoahong0124 - 30/11/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/11/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ Học Chất Lỏng