Tìm tài liệu

Co Hoc Vat Ran tai ban lan 2

Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2

Upload bởi: banthongtin_sic

Mã tài liệu: 197039

Số trang: 178

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Khoa học tự nhiên

Info

Cơ học vật rắn là một phân ngành của cơ học nghiên cứu các ứng xử của vật rắn dưới tác dụng của các lực từ bên ngoài (ngoại lực). Nó còn là một phần của một chuyên ngành nghiên cứu rộng hơn là cơ học các môi trường liên tục.
Dưới tác động của ngoại lực, vật rắn (ở trạng thái cân bằng cơ học hay chuyển động) có xu hướng thay đổi hình dáng so với trước khi chịu tác dụng của lực và được gọi là biến dạng, khi đó trong vật xuất hiện ứng suất để chống lại sự biến dạng. Có một vài các mô hình vật liệu tiêu chuẩn để mô tả vật rắn ứng xử như thế nào khi chịu tác dụng của các lực:
Mục lục
1. Động học của các hệ chất
2. Chuyển động của một vật rắn
3. Nghiên cứu động lực các hệ chất
4. Nghiên cứu năng lượng các hệ chất
5. Tiếp xúc giữa hai vật rắn, định luật về ma sát
6. Sự quay của vật rắn quanh một trục cố định

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2
 • Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cơ Học Chất Lỏng

Upload: namtuochoahong0124

📎 Số trang: 277
👁 Lượt xem: 942
Lượt tải: 23

Cơ học đại cương từ Aristotle đến Newton

Upload: phat_tannguyen

📎 Số trang: 230
👁 Lượt xem: 1004
Lượt tải: 20

Hình Học Họa Hình

Upload: holiman101

📎 Số trang: 229
👁 Lượt xem: 1388
Lượt tải: 22

Tuyển Tập Câu Hỏi Định Tính Vật Lý

Upload: kieubaquyen84

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 884
Lượt tải: 19

Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương ...

Upload: thaonguyen1504

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1512
Lượt tải: 18

Các giải pháp nhằm phát triển khoa học công ...

Upload: HIEUDDS

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 17

Các giải pháp phát triển khoa học công nghệ ...

Upload: vvfc0206

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 712
Lượt tải: 16

Vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật ( ...

Upload: lehoangloc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 692
Lượt tải: 16

Tác động của khoa học-kỹ thuật-công nghệ cao ...

Upload: nmnguyet11

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 761
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2

Upload: banthongtin_sic

📎 Số trang: 178
👁 Lượt xem: 789
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên
Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2 Cơ học vật rắn là một phân ngành của cơ học nghiên cứu các ứng xử của vật rắn dưới tác dụng của các lực từ bên ngoài (ngoại lực). Nó còn là một phần của một chuyên ngành nghiên cứu rộng hơn là cơ học các môi trường liên tục. Dưới tác động của ngoại pdf Đăng bởi
5 stars - 197039 reviews
Thông tin tài liệu 178 trang Đăng bởi: banthongtin_sic - 19/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2