Tìm tài liệu

 

Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần ...

📎 Số trang: | Số trang: 199
👁 Xem: 1395
Tải: 16

Đăng bởi: binhlt_sodc

Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần ...

📎 Số trang: | Số trang: 196
👁 Xem: 1192
Tải: 16

Đăng bởi: thachdat

Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi ...

📎 Số trang: | Số trang: 177
👁 Xem: 932
Tải: 16

Đăng bởi: thaintm

Một số biện pháp rèn luyện kiến thức kĩ năng thí nghiệm cho Học ...

📎 Số trang: | Số trang: 139
👁 Xem: 620
Tải: 16

Đăng bởi: glmkhanh

Hệ thống lí thuyết, bài tập cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa ...

📎 Số trang: | Số trang: 135
👁 Xem: 3704
Tải: 17

Đăng bởi: Phuongnga0101

Nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức ...

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 631
Tải: 16

Đăng bởi: thelong200930

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học ...

📎 Số trang: | Số trang: 132
👁 Xem: 707
Tải: 18

Đăng bởi: quynguyen

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của Học Sinh trung học ...

📎 Số trang: | Số trang: 36
👁 Xem: 1325
Tải: 16

Đăng bởi: canhrichmen

Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch 1

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Xem: 901
Tải: 16

Đăng bởi: arsenal198456

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS trung học phổ ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Xem: 980
Tải: 16

Đăng bởi: lekimvietbac

Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ THPT

📎 Số trang: | Số trang: 284
👁 Xem: 1765
Tải: 31

Đăng bởi: kfclotteria

Thiết kế phân xưởng sản xuất giấy photocopy

📎 Số trang: | Số trang: 271
👁 Xem: 834
Tải: 17

Đăng bởi: nanghe_cuatoi

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết ...

📎 Số trang: | Số trang: 241
👁 Xem: 566
Tải: 16

Đăng bởi: hung_dung_vn

Thiết kế giáo án điện tử môn hóa học lớp 10 chương trình nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 200
👁 Xem: 1126
Tải: 16

Đăng bởi: tuongxuannguyen

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức kỹ năng ...

📎 Số trang: | Số trang: 200
👁 Xem: 549
Tải: 16

Đăng bởi: hoangv258

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Nghien cuu tong hop vat lieu aluminosilicat mao quan trung binh chua cau truc zeolit tu cao lanh khong nung

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu aluminosilicat ...

Đăng bởi: vudinhchien_vdc

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 2124
Lượt tải: 33

Noi dung va bien phap boi duong hoc sinh gioi hoa hoc huu co THPT

Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh ...

Đăng bởi: kfclotteria

📎 Số trang: 284
👁 Lượt xem: 1765
Lượt tải: 31

Thiet ke nha may san xuat nuoc giai khat co ban ve

Thiết kế nhà máy sản xuất nước giải khát có ...

Đăng bởi: thantaihomenh

📎 Số trang: 0
👁 Lượt xem: 1392
Lượt tải: 66