Tìm tài liệu

Su dung phuong phap day hoc phuc hop co ung dung CNTT de thiet ke bai giang dien tu bo mon Hoa Hoc o truong THCS lop 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9

Upload bởi: hung_dung_vn

Mã tài liệu: 300593

Số trang: 241

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 6,162 Kb

Chuyên mục: Hóa học

Info

MS: LVHH-PPDH005

SỐ TRANG: 241

NGÀNH: HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

NĂM: 2008

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thế kỷ XXI là thế kỷ mà tri thức là yếu tố quyết định hàng đầu sự phát triển của một dân

tộc. Do đó, đòi hỏi giáo dục phải đào tạo những con người có khả năng đáp ứng được yêu cầu của

xã hội trong thời đại mới. Để thực hiện được nhiệm vụ trên Đảng và nhà nước đã chỉ rõ cần phải

đổi mới giáo dục mà trong đó đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề hết sức cấp bách.

Hiện nay, với xu hướng đổi mới phương pháp dạy học cũng đã tạo ra nhiều chuyển đổi tích

cực, trong đó việc ứng dụng CNTT vào dạy học đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Việc

ứng dụng một số phần mềm vào dạy học vẫn còn ít, chỉ tập trung vào một số tiết dạy giỏi, tiết thao

giảng v.v…Tình trạng giáo viên trình chiếu cả bài, chưa phối hợp nhuần nhuyễn các phương pháp

dạy học với các phương tiện dạy học, chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy

học. Học sinh còn thụ động trong cách học do đó chưa tự lực giải quyết các vấn đề khó khăn trong

học tập cũng như trong cuộc sống. Vì vậy nhiệm vụ của người giáo viên là phải nghiên cứu và vận

dụng các phương pháp dạy học một cách tối ưu nhất không chỉ để cung cấp kiến thức mà quan

trọng hơn là phải đào tạo học sinh trở thành những con người có khả năng đáp ứng được những

yêu cầu phát triển của xã hội, có khả năng làm việc hợp tác, hoà nhập cộng đồng thế giới, giúp học

sinh tìm ra phương pháp học tập sáng tạo để các em có thể tự học suốt đời. Là một giáo viên đứng

lớp tôi nhận thức được rằng cần phải đổi mới phương pháp dạy học để rèn luyện cho học sinh

phương pháp học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên, đã thôi thúc

tôi chọn đề tài nghiên cứu:

“Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn

hoá học ở trường THCS - Lớp 9”

2. Mục đích nghiên cứu

Thiết kế một số bài giảng điện tử thuộc chương trình Hoá học lớp 9 theo hướng đổi mới

phương pháp trong đó có ứng dụng CNTT và các phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả

của bài lên lớp.

3. Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp và phương tiện dạy học.

- Nghiên cứu lý luận về đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới chương trình sách giáo khoa hoá

học THCS.

- Xây dựng bài giảng điện tử thuộc chương trình Hoá học lớp 9 có vận dụng phương pháp dạy học

phức hợp và phần mềm trình diễn PowerPoint

- Điều tra thực tiễn dạy và học Hoá học của GV và HS trong việc sử dụng bài giảng điện tử ở một

số trường THCS thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để xác định hiệu quả của các bài giảng đã được thiết kế.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu

- Quá trình dạy học Hoá học ở trường trung học cơ sở lớp 9.

4.2. Đối tượng nghiên cứu

- Bài giảng điện tử có sử dụng phương pháp dạy học phức hợp và phần mềm trình diễn

PowerPoint.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tổng kết lý luận

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm

- Điều tra

- Đánh giá, xử lý kết quả theo thống kê toán học

6. Điểm mới của luận văn

- Xây dựng hệ thống BGĐT thuộc chương trình hóa học lớp 9, theo định hướng đổi mới PPDH.

7. Gỉa thuyết khoa học Nếu phối hợp các phương pháp dạy học và phương tiện dạy học một cách hợp lý trên BGĐT sẽ

góp phần nâng cao hiệu quả bài lên lớp, nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Hoá học.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9
 • Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương ...

Upload: quan37a6

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 437
Lượt tải: 16

Ứng dụng Công Nghệ thông tin thiết kế bài ...

Upload: shubidob

📎 Số trang: 186
👁 Lượt xem: 620
Lượt tải: 16

Vận dụng phương pháp dạy học phức hợp để ...

Upload: phuongtutu2010

📎 Số trang: 163
👁 Lượt xem: 561
Lượt tải: 16

Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bài ...

Upload: Night_Wolf

📎 Số trang: 151
👁 Lượt xem: 463
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng ...

Upload: henrycuong279

📎 Số trang: 173
👁 Lượt xem: 648
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ ...

Upload: phamquanghoptb

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 436
Lượt tải: 17

phương pháp sử dụng thí nghiệm phần hoá vô ...

Upload: giangbuiduc

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 496
Lượt tải: 16

Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường ...

Upload: wit_hn

📎 Số trang: 128
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp thuyết trình nhóm theo ...

Upload: minhhai194

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 400
Lượt tải: 16

Sử dụng bài tập để phát triển tư duy rèn trí ...

Upload: chuyentinhabc

📎 Số trang: 168
👁 Lượt xem: 481
Lượt tải: 16

Thiết kế giáo án điện tử môn hóa học lớp 10 ...

Upload: tuongxuannguyen

📎 Số trang: 200
👁 Lượt xem: 1189
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống bài tập sử dụng một số ...

Upload: naluvtj6

📎 Số trang: 129
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng ...

Upload: hung_dung_vn

📎 Số trang: 241
👁 Lượt xem: 632
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Hóa học
Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9 MS: LVHH-PPDH005 SỐ TRANG: 241 NGÀNH: HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM NĂM: 2008 GIỚI THIỆU LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ XXI là thế kỷ mà tri thức là yếu tố quyết định hàng đầu sự phát pdf Đăng bởi
5 stars - 300593 reviews
Thông tin tài liệu 241 trang Đăng bởi: hung_dung_vn - 02/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa Học ở trường THCS lớp 9