Tìm tài liệu

Tong ket ly thuyet- xay dung va lua chon he thong bai tap phan hidrocacbon- lop 11 thpt ban nang cao nham cung co kien thuc, phat huy tinh tich cuc nhan thuc cua hoc sinh

Info

Thực trạng giáo dục hiện nay cho thấy chất lượng nắm vững kiến thức không cao đặc biệt là việc phát huy tính tích cực của học sinh, năng lực nhận thức,năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực tư duy, khả năng tự học còn hạn chế. Năm học tới (2007-2008), các trường trung học phổ thông trong toàn quốc tiến hành dạy đại trà chương trình phân ban. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học đòi hỏi người giáo viên phải nhanh chóng tiếp cận với nội dung và đặc biệt là sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực. Việc nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phần hữu cơ lớp 11 ban khoa học tự nhiên và sử dụng chúng theo hướng dạy học tích cực là một vấn đề mới được nhiều giáo viên trung học phổ thông quan tâm và cũng chưa được nghiên cứu một cách chi tiết.

Trong dạy học hoá học, có thể nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực nhận thức của nhiều học sinh bằng nhiều biện pháp và nhiều phương pháp khác nhau, trong đó giải bài tập hoá học với tư cách là một phương pháp dạy học có tác dụng rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức , đào sâu và mở rộng kiến thức, một cách sinh động phong phú. Bài tập hoá học được coi là phương tiện cơ bản để dạy học sinh tập vận dụng kiến thức hoá học để giải quyết các vấn đề học tập, và thực tiễn đời sống, sản xuất. Như vậy bài tập hoá học vừa là nội dung, vừa là phương pháp, vừa là phương tiện để dạy tốt,học tốt môn hoá học. Việc xây dựng hệ thống bài tập hoá học theo từng dạng, từng chương, từng chuyên đề hiện nay đang được nhiều người quan tâm, nhưng việc hệ thống hoá bài tập hoá học với ba cấp độ khác nhau từ dễ đến khó chưa được nghiên cứu nhiều nhất là đối với chương trình hoá học mới ban nâng cao. Vì vậy , để nâng cao chất lượng học tập bộ môn, tôi có ý muốn nghiên cứu , hệ thống hoá những kiến thức về phần hiđôcacbon chương trình ban nâng cao dưới dạng các bài tập hoá học ở ba mức độ nhận thức khác nhau biết-hiểu-vận dụng để làm tư liệu dạy học cho mình và đồng nghiệp.

Phần I Mở đầu

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH)

Phần 3: kết luận chung Phần hiđrôcacbon được nghiên cứu ở chương trình hoá học lớp

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon- lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh
  • Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon- lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ ...

Upload: thachdat

📎 Số trang: 196
👁 Lượt xem: 1165
Lượt tải: 16

Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài ...

Upload: thaintm

📎 Số trang: 177
👁 Lượt xem: 901
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 ...

Upload: tapdoan6789

📎 Số trang: 179
👁 Lượt xem: 608
Lượt tải: 17

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa ...

Upload: quynguyen

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 685
Lượt tải: 18

Xây dựng hệ thống lý thuyết bài tập phần hóa ...

Upload: truongvanmanhha

📎 Số trang: 158
👁 Lượt xem: 512
Lượt tải: 20

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng ...

Upload: thuannd

📎 Số trang: 138
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 19

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của ...

Upload: ngocthin133

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 383
Lượt tải: 16

Xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức ...

Upload: hatrang1969

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 18

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học ...

Upload: quang_stock

📎 Số trang: 169
👁 Lượt xem: 776
Lượt tải: 17

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của ...

Upload: canhrichmen

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 1295
Lượt tải: 16

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của ...

Upload: lekimvietbac

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 960
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ ...

Upload: ghost_man_king_size

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 2179
Lượt tải: 23

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ ...

Upload: binhlt_sodc

📎 Số trang: 199
👁 Lượt xem: 1373
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Hóa học
Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon- lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh Thực trạng giáo dục hiện nay cho thấy chất lượng nắm vững kiến thức không cao đặc biệt là việc phát huy tính tích cực của học sinh, năng lực nhận thức,năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực tư duy, khả năng tự học còn hạn chế. Năm học tới docx Đăng bởi
5 stars - 22665 reviews
Thông tin tài liệu 199 trang Đăng bởi: binhlt_sodc - 13/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon- lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh