Tìm tài liệu

Cac phuong phap dinh luong protein

Các phương pháp định lượng protein

Upload bởi: lesyninh

Mã tài liệu: 299706

Số trang: 34

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 800 Kb

Chuyên mục: Sinh học

Info

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

I. TỔNG QUAN

1. CẤU TẠO PHÂN TỬ PROTEIN

1.1. Cấu trúc bậc 1

1.2. Cấu trúc bậc 2

1.3. Cấu trúc bậc 3

1.4. Cấu trúc bậc 4

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN

1. ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

1.1. Định lượng Nitơ tổng số theo phương pháp Kjeldahl

1.2. Định lượng nitơ phi Protein

1.3. Định lượng Protein trong nguyên liệu

2. ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

2.1. Định lượng Protein theo phương pháp Biure

2.2. Định lượng Protein bằng phương pháp Lowry (Biure cải tiến)

2.3. Định lượng Protein theo phương pháp Bradford (Coomassie Brilliant

Blue G - 250)

3. ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG BICINCHONINIC ACID (BCA)

3.1. Nguyên tắc

3.2. Cách tiến hành

3.3. Tính kết quả

3.4. Ðộ nhạy và khả năng ứng dụng

4. ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ

4.1. Nguyên tắc

4.2. Cách tiến hành

4.3. Tính kết quả

4.4. Độ nhạy và khả năng ứng dụng

5. PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG O-PHTHALALDEHYDE (OPA)

5.1. Nguyên tắc

5.2. Độ nhạy và khả năng ứng dụng

6. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG AMONIAC

6.1. Nguyên tắc

6.2. Cách tiến hành

6.3. Tính kết quả

6.4. Khả năng ứng dụng

7. PHƯƠNG PHÁP DUMAS

7.1. Nguyên tắc

7.2. Thiết bị

7.3. Cách tiến hành

8. PHƯƠNG PHÁP PRM (PYROGALLOL RED MOLYBDATE)

8.1. Nguyên tắc

8.2. Dụng cụ

8.3. Tiến hành

III. SO SÁNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN

1. SO SÁNH MẪU BIA CÓ VÀ KHÔNG QUA THẨM TÍCH

1. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

-------------------------------------------------

GVHD: TS Trần Bích Lam - Trường ĐHBK TPHCM

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Các phương pháp định lượng protein
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein
 • Các phương pháp định lượng protein

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Các phương pháp xác định protein

Upload: supersun25101990

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1221
Lượt tải: 20

Gel protein cấu trúc và phương pháp tạo cấu ...

Upload: thainh1001

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 627
Lượt tải: 20

Bước đầu xây dựng quy trình định lượng các ...

Upload: mau_play

📎 Số trang: 129
👁 Lượt xem: 653
Lượt tải: 16

Tổng quan tài liệu về phương pháp định lượng ...

Upload: redsun1118

📎
👁 Lượt xem: 580
Lượt tải: 19

Tổng quan về protein trong các loại củ và ...

Upload: daoh3t

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 614
Lượt tải: 17

Tổng quan tài liệu về các phương pháp cố ...

Upload: thienhoa

📎
👁 Lượt xem: 871
Lượt tải: 22

Xây dựng quy trình định lượng ...

Upload: phuc1103

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 698
Lượt tải: 16

Xác định dư lượng carbamate trong mẫu rau và ...

Upload: luuchidung

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 538
Lượt tải: 19

Các phương pháp chuyển gen

Upload: hung20091978

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 460
Lượt tải: 16

Khảo sát các đặc điểm hóa sinh hóa lý và ...

Upload: minhlongcntt

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 536
Lượt tải: 16

Tìm hiểu các loại màng phương pháp bảo quản ...

Upload: asdfadsfsdfadsfdas

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 550
Lượt tải: 18

Phương pháp xác định đường khử đường tổng

Upload: lanmy76

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 9193
Lượt tải: 30

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Các phương pháp định lượng protein

Upload: lesyninh

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 11236
Lượt tải: 69

Khoa học tự nhiên Sinh học
Các phương pháp định lượng protein MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. TỔNG QUAN 1. CẤU TẠO PHÂN TỬ PROTEIN 1.1. Cấu trúc bậc 1 1.2. Cấu trúc bậc 2 1.3. Cấu trúc bậc 3 1.4. Cấu trúc bậc 4 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN 1. ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL 1.1. Định lượng pdf Đăng bởi
5 stars - 299706 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: lesyninh - 13/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các phương pháp định lượng protein