Tìm tài liệu

 

Rèn luyện năng lực tìm đoán cho học sinh thông qua dạy học giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 135
👁 Xem: 566
Tải: 16

Đăng bởi: ijifog

Rèn luyện năng lực tìm đoán cho học sinh thông qua dạy học giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 135
👁 Xem: 543
Tải: 16

Đăng bởi: traitimhong0531

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá khi dạy ...

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 563
Tải: 16

Đăng bởi: maihungthinh04

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá khi dạy ...

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 614
Tải: 16

Đăng bởi: kisy_aochoangden

Dạy học chương ứng dụng đạo hàm lớp 12 theo quan điểm hoạt động 1

📎 Số trang: | Số trang: 114
👁 Xem: 755
Tải: 16

Đăng bởi: hnchudutxgh

Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh trung học cơ sở thông ...

📎 Số trang: | Số trang: 114
👁 Xem: 422
Tải: 16

Đăng bởi: dangvanhoan_90

Dạy học chương ứng dụng đạo hàm lớp 12 theo quan điểm hoạt động

📎 Số trang: | Số trang: 114
👁 Xem: 643
Tải: 16

Đăng bởi: luongcvl

Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh Trung học Cơ sở thông ...

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: gattan75

Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh Trung học Cơ sở thông ...

📎 Số trang: | Số trang: 102
👁 Xem: 605
Tải: 16

Đăng bởi: phamduysc

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 632
Tải: 16

Đăng bởi: hoahuongduong1988

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 1132
Tải: 16

Đăng bởi: chichocolate

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 613
Tải: 17

Đăng bởi: rirohy89

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 701
Tải: 16

Đăng bởi: quangthao_2103

Rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua dạy ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Xem: 1616
Tải: 17

Đăng bởi: traitimhong0531

Nghiệm suy rộng của phương trình monge ampere loại elliptic

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Xem: 185
Tải: 11

Đăng bởi: hoangtuan8590

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Mo hinh tu hoi quy vector var mo hinh vetor hieu chinh sai so vecm

Mô hình tự hồi quy vector var mô hình vetor ...

Đăng bởi: ducdhktibst

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3912
Lượt tải: 34

Mot so bai tap ly thuyet nhom

Một số bài tập lý thuyết nhóm

Đăng bởi: phutri_12

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 3230
Lượt tải: 28

Ung dung mo hinh Logistic trong xep hang khach hang doanh nghiep tai ngan hang thuong mai co phan Techcombank

Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng ...

Đăng bởi: hailinh150663

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 987
Lượt tải: 28