Tìm tài liệu

Xay dung bo cong cu kiem tra danh gia ket qua hoc tap mon vat ly cua hoc sinh lop 12 HK 1 theo chuong trinh cai cach o truong THPT

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT

Upload bởi: anhduongdt

Mã tài liệu: 300334

Số trang: 236

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 3,665 Kb

Chuyên mục: Vật lý

Info

ms: Lvvl-ppdh001

số trang: 236

ngành: Vật lý

chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý

trường: đhsp tphcm

năm: 2006

giới thiệu luận văn

mở đầu

chương 1: Cơ sở lý luận về kt-đg kết quả học tập

chương 2: Xây dựng công cụ kt-đg kết quả học tập môn vật lý lớp 12 thpt - hk 1 (chương trình cải cách)

chương 3: Thực nghiệm sư phạm

kết luận

tài liệu tham khảo

phụ lục

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT
 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách ...

Upload: vuongquockila

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 523
Lượt tải: 17

Sử dụng phần mềm quest để phân tích câu hỏi ...

Upload: btstock

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 1116
Lượt tải: 17

Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi trắc ...

Upload: sfone_dsf_72

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng Từ điển thuật ngữ MOOPHY ...

Upload: Rolls_Royce

📎 Số trang: 152
👁 Lượt xem: 676
Lượt tải: 16

Xây dựng phương án dạy học theo hướng sử ...

Upload: nguyendinhmanh164

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 416
Lượt tải: 17

Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ ...

Upload: imbrightlight

📎 Số trang: 173
👁 Lượt xem: 738
Lượt tải: 16

Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong ...

Upload: nguyenhuuhieu_ialy

📎 Số trang: 119
👁 Lượt xem: 407
Lượt tải: 17

Xây dựng hệ thống bài tập chương Những kiến ...

Upload: nguyenanhngoc

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 495
Lượt tải: 17

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động ...

Upload: chungkhoan79vn

📎 Số trang: 161
👁 Lượt xem: 693
Lượt tải: 16

Sử dụng hệ thống bài tập vật lý chương các ...

Upload: dinhanhvietabank

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 20

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm ...

Upload: dungdlth

📎 Số trang: 143
👁 Lượt xem: 673
Lượt tải: 23

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm ...

Upload: Orionconstellation

📎 Số trang: 119
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 22

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 236
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Vật lý
Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT ms: Lvvl-ppdh001 số trang: 236 ngành: Vật lý chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý trường: đhsp tphcm năm: 2006 giới thiệu luận văn mở đầu chương 1: Cơ sở lý luận về kt-đg kết quả học tập chương 2: Xây dựng công cụ kt-đg kết quả pdf Đăng bởi
5 stars - 300334 reviews
Thông tin tài liệu 236 trang Đăng bởi: anhduongdt - 10/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT