Tìm tài liệu

Phat hanh xuat ban pham

Phát hành xuất bản phẩm

Upload bởi: hoduchai

Mã tài liệu: 114904

Số trang: 107

Định dạng: docx

Dung lượng file: 532 Kb

Chuyên mục: Báo chí

Info

Mối quan hệ của phát hành xbp với các khâu công tác khác của hoạt động xuất bản (xb) như thế nào? Phát hành xbp trong điều kiện của cơ chế thị trường Việt Nam hiện nay đã bộc lộ những đặc trưng gì? Đó là những vấn đề cơ bản của phát hành xbp mà chúng tôi muốn đề cập trong nội dung của tập bài giảng này. Trước khi tiếp cận nội dung cơ bản của phát hành xbp, chúng ta cần quan tâm xem xét nội dung của một số thuật ngữ sau đây:

* Sách (книгa: tiếng Nga, book: tiếng Anh, Livre: tiếng Pháp, Thư: Hán Việt…) là một sản phẩm văn hóa và tinh thần của nhân loại đã có từ thời cổ đại, gắn liền với sự ra đời của chữ viết. Nội dung của sách chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần (các tác phẩm sáng tác hoặc tài liệu biên soạn) thuộc tất cả các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau, được ghi lại dưới dạng ngôn ngữ khác nhau (chữ viết, hình vẽ, kí hiệu âm thanh, số hóa…) của các dân tộc khác nhau, nhằm để lưu giữ, tích lũy, hoặc truyền bá rộng rãi trong xã hội. Về hình thức, sách là một “khái niệm mở”- hình thức sách còn thay đổi, được cấu thành bởi các dạng vật liệu khác nhau, theo phương thức chế tác và nhân bản khác nhau, tùy thuộc vào môi trường sống và sự phát triển của khoa học - công nghệ ở mỗi thời đại.

Xuất bản phẩm, theo nghĩa thông thường là sản phẩm của hoạt động xuất bản, là các tác phẩm sau khi gia công biên tập, qua chế bản, nhân bản để phát hành tới công chúng. Xuất bản không định kì bao gồm: sách in- Loại hình chủ yếu của xuất bản phẩm (xbp) “Nó dùng chữ viết, tranh ảnh, âm thanh và các ký hiệu khác nhau…, dựa theo một chủ đề và kết cấu nhất định để tạo nên một chỉnh thể độc lập, nhân bản rồi phát hành ra công chúng”. Còn liên hiệp quốc đề nghị thống kê sách là xbp không định kỳ có số trang ít nhất là 49 trang (không kể trang bìa mặt) (1964) - Ngoài ra, xbp còn bao gồm các hình thức khác như: băng, đĩa nhạc, đĩa hình,(cả băng ghi âm, đĩa hát, đĩa lade, băng ghi hình, đĩa VCD và DVD). Theo luật xuất bản năm 1993, “Xuất bản phẩm quy định tại luật này là tác phẩm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật và các sản phẩm khác được xuất bản, in, nhân bản bằng các vật liệu, phương tiện kĩ thuật khác nhau, bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài, được xuất bản không định kỳ nhằm phổ biến cho nhiều người.

Kết cấu đề tài:

Bài thứ nhất: Chức năng, vai trò của phát hành xuất bản phẩm

Bài thứ hai: Những đặc trưng cơ bản của công tác phát hành xuất bản phẩm

Bài thứ ba: Thị trường xuất bản phẩm

Bài thứ tư: Tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mại xuất bản phẩm

Bài thứ năm: Công tác phát hành xuất bản phẩm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MỞ ĐẦU

  Phát hành xuất bản phẩm (xbp) là gì?

  Mối quan hệ của phát hành xbp với các khâu công tác khác của hoạt động xuất bản (xb) như thế nào? Phát hành xbp trong điều kiện của cơ chế thị trường Việt Nam hiện nay đã bộc lộ những đặc trưng gì? Đó là những vấn đề cơ bản của phát hành xbp mà chúng tôi muốn đề cập trong nội dung của tập bài giảng này. Trước khi tiếp cận nội dung cơ bản của phát hành xbp, chúng ta cần quan tâm xem xét nội dung của một số thuật ngữ sau đây:

  *Sách (книгa: tiếng Nga, book: tiếng Anh, Livre: tiếng Pháp, Thư: Hán Việt…) là một sản phẩm văn húa và tinh thần của nhân loại đã có từ thời cổ đại, gắn liền với sự ra đời của chữ viết. Nội dung của sách chứa đựng các giá trị văn húa tinh thần (các tác phẩm sáng tác hoặc tài liệu biên soạn) thuộc tất cả các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau, được ghi lại dưới dạng ngôn ngữ khác nhau (chữ viết, hình vẽ, kí hiệu âm thanh, số húa…) của các dân tộc khác nhau, nhằm để lưu giữ, tích lũy, hoặc truyền bá rộng rói trong xã hội. Về hình thức, sách là một “khỏi niệm mở”- hình thức sách còn thay đổi, được cấu thành bởi các dạng vật liệu khác nhau, theo phương thức chế tác và nhân bản khác nhau, tựy thuộc vào môi trường sống và sự phát triển của khoa học - công nghệ ở mỗi thời đại.

  Xuất bản phẩm, theo nghĩa thông thường là sản phẩm của hoạt động xuất bản, là các tác phẩm sau khi gia công biên tập, qua chế bản, nhân bản để phát hành tới công chúng. Xuất bản không định kì bao gồm: sách in- Loại hình chủ yếu của xuất bản phẩm (xbp) “Nú dùng chữ viết, tranh ảnh, âm thanh và các ký hiệu khác nhau…, dựa theo một chủ đề và kết cấu nhất định để tạo nên một chỉnh thể độc lập, nhân bản rồi phát hành ra công chỳng”. Còn liên hiệp quốc đề nghị thống kê sách là xbp không định kỳ có số trang ít nhất là 49 trang (không kể trang bìa mặt) (1964) - Ngoài ra, xbp còn bao gồm các hình thức khác như: băng, đĩa nhạc, đĩa hình,(cả băng ghi âm, đĩa hát, đĩa lade, băng ghi hình, đĩa

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm
 • Phát hành xuất bản phẩm

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Kịch bản và vai trò của kịch bản trong sản ...

Upload: tuyenhaviet

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 807
Lượt tải: 19

Nghiên cứu xã hội học về các ấn phẩm đài ...

Upload: tdsi_phamtuananh

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 489
Lượt tải: 16

Phát hành và các nhân tố ảnh hưởng tới việc ...

Upload: tuanle111288

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 625
Lượt tải: 16

Phát hành và các nhân tố ảnh hưởng tới với ...

Upload: huykiem

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 428
Lượt tải: 16

Hiện trạng xâm phạm quyền tác giả trong hoạt ...

Upload: qp696969

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 1889
Lượt tải: 20

Hoạt động phát hành và quảng cáo tại báo ...

Upload: khuonglevan

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 936
Lượt tải: 18

Hoạt động phát hành và quảng cáo tại báo ...

Upload: balasattat

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 390
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả phát hành báo chí ở Việt ...

Upload: nongdanyeuthethao

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Những vấn đề còn tồn tại của hoạt động phát ...

Upload: nguyenkhanh2404

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 669
Lượt tải: 16

Kịch bản và vai trò của kịch bản trong sáng ...

Upload: porsche55555

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 589
Lượt tải: 19

Kịch bản và vai trò của kịch bản trong sáng ...

Upload: nguyenphuongabb

📎
👁 Lượt xem: 756
Lượt tải: 18

Marketing trong hoạt động xuất bản trên địa ...

Upload: nguyenlien85

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 2311
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát hành xuất bản phẩm

Upload: hoduchai

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 3812
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Báo chí
Phát hành xuất bản phẩm Mối quan hệ của phát hành xbp với các khâu công tác khác của hoạt động xuất bản (xb) như thế nào? Phát hành xbp trong điều kiện của cơ chế thị trường Việt Nam hiện nay đã bộc lộ những đặc trưng gì? Đó là những vấn đề cơ bản của phát hành xbp mà docx Đăng bởi
5 stars - 114904 reviews
Thông tin tài liệu 107 trang Đăng bởi: hoduchai - 22/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát hành xuất bản phẩm