Tìm tài liệu

Co so ly luan triet hoc cua duong loi cong nghiep hoa hien dai hoa o Viet Nam trong thoi ky qua do

Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Upload bởi: duongxuannghiem

Mã tài liệu: 293215

Số trang: 13

Định dạng: zip

Dung lượng file: 63 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Lời mở đầu

Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau cách thức tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ không giống nhau.

Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn nhất của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá. Công nghiệp hoá ở nước ta là nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Từ năm 1996, đất nước ta đã chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta chỉ thực sự thành công chừng nào thự hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Từ những lý do trên em quyết định chọn đề tài "Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ"

Vì thời gian hoàn thành có hạn cũng như vốn hiểu biết còn nông cạn và ít ỏi của mình, bài tiểu luận của em khó tránh khỏi những sai sót và khuyết điểm còn phải sửa đổi và bổ sung. Vì vậy em rất mong và trân trọng mọi ý kiến đóng góp của thầy để từ đó em có thể củng cố được vốn hiểu biết của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 • Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa của ...

Upload: duongtran291181

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 1287
Lượt tải: 35

Gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp ...

Upload: petrogas02

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 17

Chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa ...

Upload: dhkhoa

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 390
Lượt tải: 16

Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái ...

Upload: nguyenvu_khanhhung

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 461
Lượt tải: 17

Tình hình thực hiện công nghiệp hoá-hiện đại ...

Upload: buivandiep192

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 532
Lượt tải: 17

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế ...

Upload: longcan2001

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 430
Lượt tải: 16

Vai trò của khoa học và công nghệ đối với ...

Upload: tungleminh1502

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 556
Lượt tải: 16

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở ...

Upload: april_rain1825

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

Lênin nói Sự phát triển là cuộc đấu tranh ...

Upload: huyenho147

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 711
Lượt tải: 16

Một số vấn đề về thực tiễn và lý luận trong ...

Upload: nguyennam1577

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

Upload: ducagroup

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 511
Lượt tải: 16

Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố đà ...

Upload: hp0889

📎 Số trang: 125
👁 Lượt xem: 864
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cơ sở lý luận triết học của đường lối công ...

Upload: duongxuannghiem

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 495
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ Lời mở đầu Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ zip Đăng bởi
5 stars - 293215 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: duongxuannghiem - 26/11/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/11/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ