Tìm tài liệu

Dap an mon chinh tri hoc ve He thong chinh tri

Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị

Upload bởi: fatifishsales

Mã tài liệu: 48326

Số trang: 8

Định dạng: docx

Dung lượng file: 42 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Hệ thống chính trị là phạm trù quan trọng của khoa học chính trị bởi vì nó là tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị. Hơn nữa những vấn đề đó không phải được xem xét rời rạc, lộn xộn, biệt lập mà là xem xét trong một chính thể có tính hệ thống, có hình thái phát sinh, phát triển có chủ thể đối tượng với các mối quan hệ chức năng theo những vị trí vai trò nhất định, có "đầu vào" và "đầu ra", có nội dung và hình thức, có hiện tượng và bản chất, vì vậy, mặc dù hiện nay quan niệm về hệ thống chính trị còn rất khác nhau, phụ thuộc vào khuynh hướng, trường phái chính trị khác nhau, nhưng hệ thống chính trị vẫn là một trong những phạm trù của chính trị học hiện đại.

Làm rõ khái niệm hệ thống chính trị có ý nghĩa phương pháp luận rất lớn trong việc phân tích sự quản lý các quá trình xã hội và các quá trình chính trị ở các khu vực, các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trên thế giới. Hệ thống chính trị tác động như một chính thể trong việc tổ chức mối quan hệ qua lại với những hệ thống khác: hệ thống kinh tế, văn hoá sắc tộc, tôn giáo, ranh giới của hệ thống chính trị rất rộng. Nó thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Chủ thể của chính trị cũng sẽ thay đổi thu hút nhóm các xã hội, các tổ chức xã hội, các công dân riêng lẻ, những người mà đối với họ hoạt động chính trị không phải là chuyên nghiệp, mà chỉ nhất thời thậm chí hoàn cảnh bắt buộc. Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chưng thể các thể chế chính trị, các cơ quan quyền lực nhà nước các Đảng chính trị, các tổ chức và các phong trào xã hội được xây dựng trên các quyền và các chuẩn mực xã hội, phân bổ theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành theo những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Quan niệm này thể hiện hệ thống chính trị là hệ thống (chỉnh thể) các nhân tố chính trị có mối quan hệ mật thiết với nhau nhằm thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền (quyền lực của giai cấp thống trị chính trị).

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đáp án môn chính trị học

   

  Những nội dung chính cần nắm vững trong chuyên đề này:

  I. Phần lý luận chung:

  1. Vai trò của HTCT và nghiên cứu HTCT trong khoa học CT:

  Hệ thống chính trị là phạm trù quan trọng của khoa học chính trị bởi vì nó là tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị. Hơn nữa những vấn đề đó không phải được xem xét rời rạc, lộn xén, biệt lập mà là xem xét trong mét chính thể có tính hệ thống, có hình thái phát sinh, phát triển có chủ thể đối tượng với các mối quan hệ chức năng theo những vị trí vai trò nhất định, có " đầu vào" và " đầu ra", có nội dung và hình thức, có hiện tượng và bản chất, vì vậy, mặc dù hiện nay quan niệm về hệ thống chính trị còn rất khác nhau, phụ thuộc vào khuynh hướng, trường phái chính trị khác nhau, nhưng hệ thống chính trị vẫn là mét trong những phạm trù của chính trị học hiện đại.

  Làm rõ khái niệm hệ thống chính trị có ý nghĩa phương pháp luận rất lớn trong việc phân tích sự quản lý các quá trình xã hội và các quá trình chính trị ở các khu vực, các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trên thế giới. Hệ thống chính trị tác động nh­ mét chính thể trong việc tổ chức mối quan hệ qua lại với những hệ thống khác: hệ thống kinh tế, văn hoá sắc tộc, tôn giáo, ranh giới của hệ thống chính trị rất rộng. Nã thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Chủ thể của chính trị cũng sẽ thay đổi thu hút nhóm các xã hội, các tổ chức xã hội, các công dân riêng lẻ, những người mà đối với họ hoạt động chính trị không phải là chuyên nghiệp, mà chỉ nhất thời thậm chí hoàn cảnh bắt buộc. Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chưng thể các thể chế chính trị, các cơ quan quyền lực nhà nước các Đảng chính trị, các tổ chức và các phong trào xã hội được xây dựng trên các quyền và các chuẩn mực xã hội, phân bổ theo mét kết cấu chức năng nhất định, vận hành theo những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể nhằm thực thi quyền lực chính trị.

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị
 • Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đáp án môn học Kinh tế chính trị

Upload: longthanhvu511

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 2333
Lượt tải: 20

Đáp án Môn: Hành chính công

Upload: vietstock2012

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 2453
Lượt tải: 34

Tìm hiểu vai trò của cán bộ nữ trong hệ ...

Upload: Xmenhongcong9x

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 1457
Lượt tải: 21

Chính sách đối với đội ngũ cán bộ trong hệ ...

Upload: caohunghg

📎 Số trang: 125
👁 Lượt xem: 841
Lượt tải: 17

Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong ...

Upload: haivxc123

📎 Số trang: 156
👁 Lượt xem: 610
Lượt tải: 16

Tìm hiểu vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng ...

Upload: cktrung2009

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 568
Lượt tải: 18

Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ ...

Upload: thienbucon

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 6093
Lượt tải: 70

Thuyết chính trị xanh

Upload: anhhk2010

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 773
Lượt tải: 20

Hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở nông ...

Upload: dinhhai179

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 852
Lượt tải: 17

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy ...

Upload: trungnn

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 663
Lượt tải: 16

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy ...

Upload: pbtdanh

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 683
Lượt tải: 16

Đáp án môn học: Luật

Upload: tamheou

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1789
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính ...

Upload: fatifishsales

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 4119
Lượt tải: 28

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị là phạm trù quan trọng của khoa học chính trị bởi vì nó là tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị. Hơn nữa những vấn đề đó không phải được xem xét rời rạc, lộn xộn, biệt lập mà là xem xét trong một chính thể có tính hệ docx Đăng bởi
5 stars - 48326 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: fatifishsales - 28/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị