Tìm tài liệu

Ket hop phap luat va dao duc trong quan ly nha nuoc o Viet Nam hien nay

Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Upload bởi: theuniverseinnutshell

Mã tài liệu: 43670

Số trang: 118

Định dạng: docx

Dung lượng file: 298 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước, an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Dưới mỗi triều đại, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp, hiệu quả, đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức), là pháp trị (quản lý xã hội bằng pháp luật) hoặc kết hợp cả hai phương thức đó.

Ở Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến, do chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quan điểm Phật giáo, Nho giáo nên phương thức cai trị xã hội bằng pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật còn bị xem nhẹ. Chính vì vậy, đạo đức giữ vai trò cực kỳ to lớn trong điều chỉnh các QHXH. Cùng với nền văn hoá lúa nước: tương thân, tương ái, đoàn kết, nhân hoà, khoan dung, trọng nghĩa... hàng loạt QHXH đã được điều chỉnh bằng hệ thống quy phạm đạo đức. Có thể nói, đạo đức đã len lỏi đến từng mối QHXH, thấm đẫm trong tư tưởng đối nhân xử thế của người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Cùng với sự phát triển của xã hội, QHXH ngày càng đa dạng và phong phú thì bên cạnh việc sử dụng các chuẩn mực đạo đức để điều chỉnh xã hội, các triều đại phong kiến đã từng bước để ý đến việc xây dựng pháp luật nhằm thể chế hoá những chuẩn mực đạo đức làm công cụ để điều chỉnh QHXH mang tính công quyền. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, chúng ta đặc biệt ghi nhận vai trò của triều Lê (Tiền Lê) với đại biểu Lê Thánh Tông (1442-1497) – Người đã kết hợp nhuần nhuyễn đạo đức với pháp luật trong thuật trị nước của mình.

Bước sang thời kỳ Pháp thuộc, sự tàn bạo và hà khắc của pháp luật đô hộ lại càng làm nhân dân có chung tâm lý xa luật, sợ luật bởi sự bóc lột và khai thác kiệt quệ sức người, sức của, bởi sự bất bình đẳng giữa địa vị của

người mất nước và kẻ cướp nước. Đó là thứ pháp luật thống trị, xa rời những giá trị nhân văn bảo vệ quyền con người và tất yếu nó bị nhân dân phản đối.

Kết cấu chuyên đề:

Chương 1

Cơ sở lý luận về kết hợp pháp luật và đạo đức

Chương 2

thực trạng và giải pháp đảm bảo kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý Nhà nước ở Việt nam hiện nay

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  G33

  GGMỞ ĐẦUMở đầu

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo trong quá ...

Upload: taitran2008

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 784
Lượt tải: 16

Văn hóa pháp lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ...

Upload: bibut67

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 717
Lượt tải: 16

Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt ...

Upload: phlghoang

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 20

Các công cụ và biện pháp đổi mới tăng cường ...

Upload: hatamdinhthi

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 17

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và vận dụng ...

Upload: uptrend

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 994
Lượt tải: 18

Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong ...

Upload: diachumandem

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 485
Lượt tải: 16

Những vấn đề lý luận thực tiễn về đổi mới sự ...

Upload: baothaihvnh

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 1090
Lượt tải: 17

Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở ...

Upload: babyga33

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 880
Lượt tải: 16

Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ...

Upload: sumeo

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 605
Lượt tải: 16

Xây dựng văn hoá pháp lý ở Việt Nam hiện nay

Upload: dungca80

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 768
Lượt tải: 17

Đổi mới sự lãnh đạo của tỉnh uỷ đối với cơ ...

Upload: anhtraingan

📎 Số trang: 171
👁 Lượt xem: 680
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý ...

Upload: theuniverseinnutshell

📎 Số trang: 118
👁 Lượt xem: 1030
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước, an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Dưới mỗi triều đại, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản docx Đăng bởi
5 stars - 43670 reviews
Thông tin tài liệu 118 trang Đăng bởi: theuniverseinnutshell - 10/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay