Tìm tài liệu

Kinh te nha nuoc va vai tro chu dao trong nen kinh te thi truong o Viet Nam

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Upload bởi: diachumandem

Mã tài liệu: 293286

Số trang: 5

Định dạng: zip

Dung lượng file: 66 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Phần mở đầu

Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước.Để phát triển nền kinh tê theo định hướng XHCN trong Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định chủ trương nhất phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quuyết định, kinh tế Nhà nước cùng kinh tế tập thể trở thành cơ sở vững chắc của nền kinh tế quốc dân và một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo nền kinh tế”. Có như thế mới phát huy được đặc diểm của kinh tế XHCN

Nhằm thể hiện rõ vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi kinh tế Nhà nước phải đổi mới để giữ vững vai trò chủ đạo, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Vì vậy việc nghiên cứu những giải pháp để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay là hết sức quan trọng. Với tầm quan trọngcủa nó em đã chọn đề tài :

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"

Ngoài phần mở đàu và phần kết luận Đề tài bao gồm

Chương1 Vai trò của Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

1.1 Kinh tế Nhà nước

1.2 Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường

Chương2 Kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay

2.1 Những thành tựu đã đạt dược trong hơn 10 năm đổi mới

2.2 Sự hạn chế và những tồn tại của kinh tế Nhà nước

Chương3 Quan điểm và giải pháp tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

3.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với thành phần kinh tế Nhà nước.

3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nước.

a Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty Nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh.

c Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sát nhập, giải thể, phá sản DNNN.

d Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và sửa đổi bổ sung về cơ chế chính sách.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong ...

Upload: lequanghoi

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 18

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: 8386HongCK

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: redcode9

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 360
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị ...

Upload: llkasd456

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 596
Lượt tải: 16

Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN ...

Upload: vutn

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT ...

Upload: ppxuyen

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 549
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: thinhassd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 634
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: haitacvungsahara

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: vthiep

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 654
Lượt tải: 17

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: nguyentancanh09

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 644
Lượt tải: 16

Vai trò chủ đạo của Kinh tế Nhà nước

Upload: maivinh157

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: checkout39000

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong ...

Upload: diachumandem

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 509
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Phần mở đầu Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt zip Đăng bởi
5 stars - 293286 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: diachumandem - 13/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam