Tìm tài liệu

Nghien cuu KTNN va vai tro chu dao cua KTNN trong nen kinh te thi truong dinh huong XHCN Viet Nam

Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Upload bởi: vutn

Mã tài liệu: 293388

Số trang: 32

Định dạng: zip

Dung lượng file: 114 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Phần mở đầu

Sau năm 1991 cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từ trạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tế chính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoá theo xu hướng hoà bình, đối thoại, hợp tác phát triển cùng có lợi.

Trong bối cảnh đó, từ việc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn và lý luận với mục tiêu đưa nước ta phát triển hội nhập với khu vực và thế giới. Ngay từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đã xác định “Chuyển đổi mô hình kinh tế chỉ huy mang nặng tính bảo thủ trì trệ sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ”. Hiện nay nền kinh tế nước ta bao gồm 6 thành phần kinh tế trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với các thành phần kinh tế tập thể tạo nên một nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân.

Sau 17 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nền kinh tế hàng hoá phát triển rất sôi động mở ra cho nước ta nhiều vận hội mới, đồng thời cũng phát sinh không ít khó khăn và thách thức. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và những khó khăn trước mắt. Báo cáo chính trị đại hội Đảng IV một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà Nước ta “thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần” và nói rõ thêm “Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Là những nhà kinh tế, là những cán bộ quản lý kinh tế trong tương lai thì việc sinh viên kinh tế tìm hiểu về kinh tế Nhà nước (KTNN) và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là hết sức quan trọng và cần thiết bởi qua đó sẽ nâng cao được trình độ và nhận thức về KTNN đồng thời tạo hành trang vững chắc cho những tư duy và hoạt động kinh tế của mình sau này.

Với tư cách là một sinh viên của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân tôi xin đưa ra đề án của mình trong việc nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam. Tuy nhiên do lần đầu tiên tiếp xúc với một vấn đề kinh tế có tính chất khá rộng và quy mô nên trong đề án này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

Tôi rất mong có sự nhận xét, đóng góp ý kiến nhiệt tình của thày cô bộ môn và các bạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam
 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong ...

Upload: lequanghoi

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 18

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: 8386HongCK

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: redcode9

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 360
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT ...

Upload: ppxuyen

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 549
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong ...

Upload: diachumandem

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 508
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: checkout39000

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: boyfriendly83

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: thinhassd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 634
Lượt tải: 16

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong ...

Upload: Rainytran88

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 388
Lượt tải: 16

Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát ...

Upload: gabelli2010

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 384
Lượt tải: 17

Vai trò của nước trong nền KTTT định hướng ...

Upload: tomorrow_vie

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 387
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: vthiep

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 654
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN ...

Upload: vutn

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Phần mở đầu Sau năm 1991 cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từ trạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tế chính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoá zip Đăng bởi
5 stars - 293388 reviews
Thông tin tài liệu 32 trang Đăng bởi: vutn - 21/10/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/10/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam