Tìm tài liệu

Nhung van de co ban cua phat giao va tinh hinh dao phat o nuoc ta hien nay

Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay

Upload bởi: toiyeutuyhoaxxx

Mã tài liệu: 289551

Số trang: 16

Định dạng: zip

Dung lượng file: 82 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

MỞ ĐẦU 1

Vấn đề tôn giáo là một vấn đề lớn không chỉ riêng của một quốc gia mà nó cũn là vấn đề chung của tất cả các nước trên thế giới.

Bởi lẽ vấn đề tôn giáo là về mặt tinh thần, nhận thức, giác ngộ của con người. Nhiều quốc gia có đa tôn giáo và có những tôn giáo mâu thuẫn, đố kị nhau, vùi dập nhau để đưa tôn giáo của mỡnh lờn hàng đầu trong một quốc gia cũng như trên toàn thế giới.

Mặt khác Việt Nam là một trong những nước có sự phân chia tôn giáo rừ rệt. Đạo thiên chúa, đạo tin lành, đạo phật... Trong đó đạo phật - đạo được du nhập từ Ấn Độ từ lâu đó cú rất nhiều người gia nhận đông đảo nhất và từ lâu đó trở thành Quốc đạo.

Nhiều quốc gia có sự mâu thuẫn gay gắt giữa các bộ phận tôn giáo khác nhau, đó cú nhiều cuộc đấu tranh xảy ra mà theo mọi người là không nên. Những cuộc đấu tranh đó không những trên mặt tinh thần mà hơn thế nữa cũn dựng vũ lực gõy nội chiến thương tàn làm bất ổn xó hội và từ những sự bất ổn ấy đó kỡm hóm sự phỏt triển đi lên của xó hội. Vỡ thế khụng đạt được lợi ích tốt đẹp của tôn giáo muốn đem lại tinh thần thanh thản cho những người đi theo tôn giáo ấy.

I. Học thyết của phật giỏo 5

II. Sự phỏt triển của đạo phật ở Ấn Độ 7

III. Thực trạng của vấn đề này hiện nay 10

IV. Những giải và kiến nghị của bản thõn 11

V. Sự ảnh hưởng của Th.Phật giáo đối với nền văn hóa Việt Nam xưa và nay. 13

KẾT LUẬN

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay
 • Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phật giáo lâm đồng hiện nay phật giáo lâm ...

Upload: dungna78

📎 Số trang: 121
👁 Lượt xem: 681
Lượt tải: 16

Những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh ...

Upload: nq0618

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 753
Lượt tải: 20

Dân chủ ở cơ sở và vấn đề thực hiện dân chủ ...

Upload: ductuan_haui

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 632
Lượt tải: 16

Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ...

Upload: sumeo

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 595
Lượt tải: 16

Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 398
Lượt tải: 16

Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát ...

Upload: datviet12678

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 581
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là ...

Upload: tungongkenh

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 16

Đổi mới sự lãnh đạo của tỉnh uỷ đối với cơ ...

Upload: anhtraingan

📎 Số trang: 171
👁 Lượt xem: 673
Lượt tải: 19

Thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư ...

Upload: gangonchaybo

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 508
Lượt tải: 16

Những vấn đề lý luận thực tiễn về đổi mới sự ...

Upload: baothaihvnh

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 1080
Lượt tải: 17

Kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức ...

Upload: arsenal198456

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 16

Sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với nền văn ...

Upload: herofunlu

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 715
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình ...

Upload: toiyeutuyhoaxxx

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 627
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay MỞ ĐẦU 1 Vấn đề tôn giáo là một vấn đề lớn không chỉ riêng của một quốc gia mà nó cũn là vấn đề chung của tất cả các nước trên thế giới. Bởi lẽ vấn đề tôn giáo là về mặt tinh thần, nhận thức, giác ngộ của con người. Nhiều quốc gia có đa tôn giáo và zip Đăng bởi
5 stars - 289551 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: toiyeutuyhoaxxx - 09/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay