Tìm tài liệu

Nhung van de co ban ve loi nhuan va vai tro cua no trong nen kinh te thi truong

Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

Upload bởi: danghoang0176

Mã tài liệu: 293261

Số trang: 19

Định dạng: zip

Dung lượng file: 114 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Mở đầu

Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300 USD. Những chiến thắng trên mặt trận không thể làm ra được chiến công về kinh tế, sách lược chiến trường không thể là chiến lược về kinh tế. Một thời chúng ta đã ngộ nhận xem lợi nhuận là cái gì đó là phạm trù không có ở CNXH, chúng ta đã cho rằng sản xuất là chỉ để phục vụ chứ không phải vì lợi ích vì mục đích lợi nhuận. Ngày nay trong thời kỳ quá độ lên CNXH chúng ta đang đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH đất nước đưa nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì lợi nhuận là thước đo nhạy cảm để xem xét đánh giá sự tồn tại và sự phát triển của các doanh nghiệp; Nếu doanh nghiệp (DN) đó làm ăn thua lỗ thì thị trường sẽ loại doanh nghiệp đó ra khỏi sân khấu kinh tế, và nếu ngược lại thì doanh nghiệp đó tiếp tục phát triển. Lợi nhuận phải thực sự từ năng suất - chất lượng - hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh chân chính, từ tài năng quản lý sản xuất kinh doanh (KD) hiện đại mà tạo ra giá trị lợi nhuận về cả kinh tế, văn hoá - một truyền thống văn hoá cốt cách của người Việt Nam. Hơn bao giờ hết, lợi nhuận (P) là sự sống còn của doanh nghiệp, là động lực phát triển. Bởi thế nên em chọn đề tài:"Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường"

Trong bài viết này em sẽ trình bày một số lý luận về : "Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường"

Đề tài này gồm:

Chương 1: Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận

Chương 2: Vai trò của lợi nhuận

Chương 3: Kết luận

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường

Upload: dh21b3

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 17

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: redcode9

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: 8386HongCK

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 527
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị ...

Upload: llkasd456

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 637
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong ...

Upload: diachumandem

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 557
Lượt tải: 16

Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận

Upload: ngoctrung_05_02

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 776
Lượt tải: 16

Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN ...

Upload: vutn

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 16

Nguồn gốc bản chất vai trò của lợi nhuận

Upload: ty_beo

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 510
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: thinhassd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 680
Lượt tải: 16

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong ...

Upload: lequanghoi

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 546
Lượt tải: 18

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: checkout39000

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 647
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: boyfriendly83

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 508
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò ...

Upload: danghoang0176

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 670
Lượt tải: 18

Khoa học xã hội Chính trị học
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường Mở đầu Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu zip Đăng bởi
5 stars - 293261 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: danghoang0176 - 19/11/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/11/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường