Tìm tài liệu

Phat trien dong bo cac loai thi truong trong nen kinh te thi truong dinh huong XHCN o Viet Nam

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Upload bởi: Rainytran88

Mã tài liệu: 293426

Số trang: 20

Định dạng: zip

Dung lượng file: 75 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Lời mở đầu

Đất nước Việt Nam ta sau nhiều năm giành được độc lập, nền kinh tế vẫn đi theo con đường tự cấp tự túc. Cho đến năm 1986, nước ta mới bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước,như nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường …,thúc đẩy sự hình thành phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng XHCN.Đặc biệt quan tâm đến các thị trường quan trọng nhưng hiện nay chưa có hoặc còn sơ khai như : thị trường lao động,thị trường chứng khoán,thị trường bất động sản,thị trường khoa học công nghệ…”

Trong quá trình đổi mới đó,Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên cơ sở vật chất- kỹ thuật,nguồn lực còn yếu kém nên chúng ta còn nhiều hạn chế.Đặc biệt, sự phát triển của các loại thị trường chưa đồng bộ. Do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn về thị trường trong nền kinh tế thị trường(KTTT) định hướng XHCN ở Việt Nam, để có được những hiểu biết và giải pháp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam.

Trên tinh thần đó,sau khi học tập môn kinh tế chính trị tôi đã chọn đề tài : “ Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” .

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát ...

Upload: gabelli2010

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 17

Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ...

Upload: nguyenbanghiep2007

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 602
Lượt tải: 18

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong ...

Upload: lequanghoi

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 531
Lượt tải: 18

Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở ...

Upload: nguyenvankha

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 706
Lượt tải: 16

Sự phát triển nền kinh tế thị trường định ...

Upload: nu_dep2002

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 567
Lượt tải: 16

Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị ...

Upload: daytiengphap

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 511
Lượt tải: 16

Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế ...

Upload: chungdv

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 16

Bản chất nền kinh tế thị trường định hướng ...

Upload: ethanhmai

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 743
Lượt tải: 17

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây ...

Upload: ngotngao_hoasua

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 423
Lượt tải: 16

Những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường ...

Upload: datanan_data

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 17

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát ...

Upload: trinhvugiahan

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 16

Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh ...

Upload: tienchinguyen

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 434
Lượt tải: 21

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong ...

Upload: Rainytran88

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 415
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Lời mở đầu Đất nước Việt Nam ta sau nhiều năm giành được độc lập, nền kinh tế vẫn đi theo con đường tự cấp tự túc. Cho đến năm 1986, nước ta mới bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,vận động theo cơ zip Đăng bởi
5 stars - 293426 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: Rainytran88 - 05/10/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/10/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam