Tìm tài liệu

Bai ca nhan hanh chinh 8 diem day Cac hinh thuc xu phat chinh trong xu phat vi pham hanh chinh

Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính

Upload bởi: mecggi89

Mã tài liệu: 250886

Số trang: 4

Định dạng: doc

Dung lượng file: 34 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Trong xử phạt vi phạm hành chính có hai hình thức là xử phạt chính và xử phạt bổ sung.Hình thức xử phạt chính có nét khác biệt so với hình phạt bổ sung ở chức năng áp dụng một cách độc lập của hình thức xử phạt và phạm vi áp dụng hình thứ xử phạt.Hình thức xử phạt chính bao gồm có cảnh cáo và phạt tiền.Vậy hai hình thức này có những đặc điểm gì? Trong phạm vi bài viết này tôi xin trình bày vấn đề “các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính”.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính
  • Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính
  • Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính
  • Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về các ...

Upload: dienlucvietnam

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 797
Lượt tải: 18

Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A ...

Upload: phuongthao1812

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 887
Lượt tải: 20

Bài tập cá nhân Hành chính 1 về Nguyên tắc ...

Upload: nghiatmtbc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 642
Lượt tải: 18

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành ...

Upload: quachanh87

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 463
Lượt tải: 17

Bài tập cá nhân hành chính trường đại học ...

Upload: nguyenthithanhlieubi

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 636
Lượt tải: 17

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm Cho ...

Upload: tieu_muoi2012

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 44504
Lượt tải: 137

Đặc điểm mô hình tổ chức hành chính của quốc ...

Upload: Dandelion

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 3884
Lượt tải: 37

Hành chính công thế kỷ XXI Bài kiểm tra điều ...

Upload: vukhuongbentre

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 957
Lượt tải: 17

Phân tích đặc điểm của quy phạm pháp luật ...

Upload: hcmthanh

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 975
Lượt tải: 18

Trình bày xu hướng cải cách tổ chức bộ máy ...

Upload: anhpfiv

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 16

Luật hành chính

Upload: phuthuyck

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 595
Lượt tải: 19

Hành chính công

Upload: ngochuyen87p

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 691
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình ...

Upload: mecggi89

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 592
Lượt tải: 19

Khoa học xã hội Hành chính học
Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính Trong xử phạt vi phạm hành chính có hai hình thức là xử phạt chính và xử phạt bổ sung.Hình thức xử phạt chính có nét khác biệt so với hình phạt bổ sung ở chức năng áp dụng một cách độc lập của hình thức xử phạt và phạm vi áp dụng hình thứ xử doc Đăng bởi
5 stars - 250886 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: mecggi89 - 09/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính