Tìm tài liệu

Luan van quan ly hanh chinh nha nuoc

Luận văn quản lý hành chính nhà nước

Upload bởi: mrsieuga

Mã tài liệu: 244348

Số trang: 18

Định dạng: doc

Dung lượng file: 218 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]LỜI MỞ ĐẦU

[FONT=Times New Roman]PHẦN I

[FONT=Times New Roman]NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG BỘ MÁY .

[FONT=Times New Roman]I

[FONT=Times New Roman]Khái niệm, vị trí và vai trò của cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước .

[FONT=Times New Roman]II

[FONT=Times New Roman]Tính tất yếu của cán bộ công chức trong bộ máy Nhà nước, đặc biệt là nền hành chính nhà nước .

[FONT=Times New Roman]III

[FONT=Times New Roman]Vấn đề đổi mới công tác cán bộ, đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức trong tình hình hiện nay của Đảng và Nhà nước

[FONT=Times New Roman]PHẦN II

[FONT=Times New Roman]THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở QUẬN SƠN TRÀ

[FONT=Times New Roman]I

[FONT=Times New Roman]Khái quát về tình hình KT-XH của quận Sơn Trà .

[FONT=Times New Roman]II

[FONT=Times New Roman]Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận

[FONT=Times New Roman]1

[FONT=Times New Roman]Nguyên tắc làm việc của UBND quận

[FONT=Times New Roman]2

[FONT=Times New Roman]Tổ chức bộ máy của UBND quận Sơn Trà

[FONT=Times New Roman]3

[FONT=Times New Roman]Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ .

[FONT=Times New Roman]PHẦN III

[FONT=Times New Roman]NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở QUẬN SƠN TRÀ .

[FONT=Times New Roman]1

[FONT=Times New Roman]Đào tao, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

[FONT=Times New Roman]2

[FONT=Times New Roman]Thực hiện tốt chính sách tuyển dụng lao động, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương .

[FONT=Times New Roman]3

[FONT=Times New Roman]Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Quận

[FONT=Times New Roman]4

[FONT=Times New Roman]Quan tâm đầu tư chính sách ưu đãi đối với cán bộ công chức Quận

[FONT=Times New Roman]5

[FONT=Times New Roman]Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ công chức

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]KẾT LUẬN

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước
 • Luận văn quản lý hành chính nhà nước

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 806
Lượt tải: 19

Cơ sở lý luận về đối tượng và căn cứ thiết ...

Upload: vinhhien1062

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 785
Lượt tải: 18

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản ...

Upload: iam_t0m

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 7620
Lượt tải: 22

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản ...

Upload: longnguyen_hud

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 873
Lượt tải: 16

Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý hành ...

Upload: thuonga14

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 579
Lượt tải: 17

Quản lý hành chính Nhà nước theo tiêu chuẩn ...

Upload: raovatlk

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 1203
Lượt tải: 16

Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực ...

Upload: dinhluatsu

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 628
Lượt tải: 18

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý ...

Upload: stock_vnexpress

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 709
Lượt tải: 16

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành ...

Upload: dadadas

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 43218
Lượt tải: 183

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong ...

Upload: tinhyeu44

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 644
Lượt tải: 16

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành ...

Upload: leevinh1977

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 639
Lượt tải: 17

Thực trạng về thể thức và kỹ thuật trình bày ...

Upload: hoangdohbs

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 1020
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Luận văn quản lý hành chính nhà nước

Upload: mrsieuga

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 737
Lượt tải: 30

Khoa học xã hội Hành chính học
Luận văn quản lý hành chính nhà nước [FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]LỜI MỞ ĐẦU [FONT=Times New Roman]PHẦN I [FONT=Times New Roman] NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG BỘ MÁY . [FONT=Times New Roman]I [FONT=Times New Roman] Khái doc Đăng bởi
5 stars - 244348 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: mrsieuga - 10/10/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/10/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Luận văn quản lý hành chính nhà nước