Tìm tài liệu

Mon Thanh tra va giai quyet khieu nai hanh chinh Thong qua vi du thuc tien anh chi hay danh gia thuc trang to chuc va hoat dong thanh tra Bo

Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ

Upload bởi: mienhoangvang

Mã tài liệu: 260540

Số trang: 5

Định dạng: doc

Dung lượng file: 39 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

BÀI TẬP

Môn: Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính

Đề bài:

Thông qua ví dụ thực tiễn, anh (chị) hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ

ĐỀ TÀI LỰA CHỌN:

THANH TRA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAO CHE CHO TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP. QUA ĐÂY ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ.

A. Phần mở đầu.

" Khi đã có đường lối chính sách đúng thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra, nếu 3 điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích" ; " Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm". ( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB ST, HN 1985, tr 154,156).

Như vậy, công tác thanh tra, kiểm tra có tác dụng lập lại trật tự và công bằng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nếu Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thì thanh tra giáo dục góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giáo dục. Bản chất của hoạt động thanh tra giáo dục là tiến hành kiểm tra việc quy định pháp luật của các cơ quan tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến giáo dục.

Có thể nói hoạt động thanh tra giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình để từ đó hình thành ý thức tuân thủ quy định của pháp luật nói chung và những quy định của pháp luật về giáo dục nói riên

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ
  • Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ
  • Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ
  • Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ
  • Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định ...

Upload: hieu_anh0801

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 536
Lượt tải: 22

Hoàn thiện cơ chế thanh tra kiểm tra giám ...

Upload: sontran271

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 527
Lượt tải: 18

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại ...

Upload: nguyenvanthai333

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 550
Lượt tải: 19

Tiểu luận môn thiết kế tổ chức cao học hành ...

Upload: cuongbc

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 723
Lượt tải: 17

Thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ ...

Upload: minhtuskylap

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 523
Lượt tải: 16

Thực tiễn giải quyết khiếu nại về nhà đất ...

Upload: letam200686

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 598
Lượt tải: 16

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và ...

Upload: phanvu0608

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 734
Lượt tải: 17

Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết ...

Upload: hungubhp

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 652
Lượt tải: 16

Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết ...

Upload: thuyhsh0306

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 919
Lượt tải: 17

Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết ...

Upload: tinhcpv

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 753
Lượt tải: 16

Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực ...

Upload: vidicojsc

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 582
Lượt tải: 16

Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính ...

Upload: tuyentrinh89

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 1663
Lượt tải: 31

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành ...

Upload: mienhoangvang

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 1286
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ BÀI TẬP Môn : Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Đề bài: Thông qua ví dụ thực tiễn, anh (chị) hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ ĐỀ TÀI LỰA CHỌN : THANH TRA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAO CHE CHO TỔNG doc Đăng bởi
5 stars - 260540 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: mienhoangvang - 31/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính Thông qua ví dụ thực tiễn anh chị hãy đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ