Tìm tài liệu

Nhan dinh thuc trang phat trien nganh giao thong van tai Viet Nam Neu ra va phan tich mot so vi du thuc tien

Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn

Upload bởi: ngoclong3i

Mã tài liệu: 226959

Số trang: 30

Định dạng: doc

Dung lượng file: 279 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

[FONT=Times New Roman]Nội Dung

[FONT=Times New Roman]I. Giao thông vận tải Việt Nam – Lịch sử và trong thời kì hội nhập

[FONT=Times New Roman]II. Thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam

[FONT=Times New Roman]1.1. Thực trạng phát triển ngành Đường bộ.

[FONT=Times New Roman]1.1.1. Hiện trạng và thành tựu.

[FONT=Times New Roman]1.1.2. Thực trạng phát triển.

[FONT=Times New Roman]1.2. Thực trạng phát triển ngành Đường sắt

[FONT=Times New Roman]1.2.1. Hiện trạng và thành tựu.

[FONT=Times New Roman]1.2.2. Thực trạng phát triển.

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]1.3. Thực trạng phát triển ngành Hàng hải.

[FONT=Times New Roman]1.3.1. Hiện trạng và thành tựu.

[FONT=Times New Roman]1.3.2. Thực trạng phát triển.

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]1.4. Thực trạng phát triển ngành Đường bộ.

[FONT=Times New Roman]1.4.1. Hiện trạng và thành tựu.

[FONT=Times New Roman]1.4.2. Thực trạng phát triển.

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]1.5. Thực trạng phát triển ngành Hàng không.

[FONT=Times New Roman]1.5.1. Hiện trạng và thành tựu.

[FONT=Times New Roman]1.5.2. Thực trạng phát triển.

[FONT=Times New Roman]III. Tổng kết

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]

[FONT=Times New Roman]1 GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – LỊCH SỬ VÀ TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP.

[FONT=Times New Roman] Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính đến nay (28.8.1945), ngành GTVT Việt Nam đã trải qua gần 65 năm tồn tại và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước với nhiều thời kỳ sôi nổi, hào hùng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Câu nói giản dị của Bác không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của GTVT trong sự nghịêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác giao thông vận tải trong quá khứ, hiện tại và tương lai sau này. Có thể nói lịch sử hình thành, phát triển và trưởng thành của mình, lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân, lao động ngành GTVT Việt Nam đã luôn theo lời chỉ dạy của Bác Hồ, luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

[FONT=Times New Roman] Bước vào thời bình, trong sự nghiệp tái thiết và phát triển đất nước, ngay từ khi bắt đầu công cuộc ‘Đổi mới’, phát triển nền kinh tế đất nước theo kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng, Nhà nước đã chủ trương phải ưu tiên đầu tư phát triển GTVT để GTVT đi trước một bước tạo tiền đề và thúc đẩy kinh tế phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) xác định: “GTVT là khâu quan trọng nhất của kết cấu hạ tầng’’ và “GTVT phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân’’. Trải qua 24 năm “ đổi mới”, kinh tế Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ với “khớp truyền động” là sự phát triển của ngành GTVT mà trong đó có những thành công lớn và không ít những hạn chế. Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải có cài nhìn toàn tục, khách quan về thực trạng phát triển, về những cái được và chưa được của ngành GTVT, đăc biệt khi vai trò của GTVT là vô cùng quan trọng trong thời kì đất nước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới với muôn vàn cơ hội nhưng cũng đầy biến động như hiện nay.

[FONT=Times New Roman] Thật là không dễ dàng gì để diễn tả được đầy đủ về bối cảnh ngành GTVT Việt Nam, nhưng có thể nói bức tranh tổng thể của ngành GTVT hiện nay là vô cùng “ sinh đông” song cũng đầy rẫy những “ ngổn ngang” cả trong cơ chế, công tác quản lí lẫn tình hình phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững và đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn cho nhân dân của ngành . Để bám sát nội dung chương trình môn học “ Quản trị logistics” cũng như phù hợp với nội dung thảo luận, chúng tôi sẽ không chú trọng vào nội dung cơ chế, công tác quản lí nhà nước của bộ, cơ quan,ban ngành hữu quan, những nội dung xoay quanh vấn đề an toàn giao thông cũng như thực trạng “nhức nhối” trong việc quản lí giao thông, mà tập trung đi sâu vào việc tìm hiểu thực trang việc phát triển, quản lí, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, thành tựu,hạn chế đạt được trong 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không trong tổng thể chiến lược phát triển đồng bộ giao thông vận tải phuc vụ phát triển nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hậu gia nhập WTO.

[FONT=Times New Roman]

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn
 • Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành ...

Upload: mienhoangvang

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 1285
Lượt tải: 18

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về ...

Upload: dungmzh

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 499
Lượt tải: 17

Thực trạng hoạt động và chiến lược phát ...

Upload: dichthuat20102010

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 16

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển ...

Upload: samantha_linh

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 590
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân cấp ...

Upload: doidai30

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 686
Lượt tải: 20

Tìm hiểu công tác phát triển nguồn lực thông ...

Upload: ladygaga319

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 419
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp trển khai mô hình ...

Upload: minhnt_312

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 697
Lượt tải: 17

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân ...

Upload: co_ut209

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 521
Lượt tải: 17

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm Cho ...

Upload: tieu_muoi2012

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 44494
Lượt tải: 137

Thực trạng và giải pháp phát triển đường ...

Upload: maitiendung79

📎
👁 Lượt xem: 483
Lượt tải: 18

Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân ...

Upload: dovansi1985

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 17

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ...

Upload: trinhhung80

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 508
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nhận định thực trạng phát triển ngành giao ...

Upload: ngoclong3i

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 643
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn [FONT=Times New Roman] Nội Dung [FONT=Times New Roman]I. Giao thông vận tải Việt Nam – Lịch sử và trong thời kì hội nhập [FONT=Times New Roman]II. Thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam [FONT=Times New Roman]1.1. Thực trạng phát doc Đăng bởi
5 stars - 226959 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: ngoclong3i - 23/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nhận định thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam Nêu ra và phân tích một số ví dụ thực tiễn